KULÜP VE ETKİNLİKLER

OKULDA YAŞAM

Özel Altın Eğitim Okullarında yaşam; öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli ilişkilerinde saygı, sevgi ve hoşgörünün temel alındığı, özenli ve düzenli yaşamanın isteklendirildiği, disiplin ve güvenliğin özellikle bireyin iç denetimi ile gerçekleştirildiği bir ortamdır.

 

Okulumuz olarak, öncelikle öğrencilerimizin okula mutlu ve huzurlu devam etmelerini önemsemekteyiz. Bu anlamda, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek, zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek ve mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla okulda yaşam olanaklarını yaratıcı etkinliklerle zenginleştirmekteyiz. Yapılan tüm etkinliklerde -istek, ilgi ve yeteneklerinin göz önünde bulundurulması suretiyle- tüm öğrencilerimiz görev almaktadır. Etkinlikler, öğrencilerin de görüşleri alınarak ilgili branş öğretmeninin rehberliğinde öğrenci merkezli bir anlayışla planlanmaktadır.

 • Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü
 • Spor Kulübü
 • Resim Kulübü
 • Şiir Dinletisi
 • Bilim Fuarı
 • Konserler
 • Resim Sergisi

KULÜPLER: Kulüp çalışmalarında belirleyici unsur öğrencidir. Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılının başında sınıf rehber öğretmenlerine hangi kulüpte yer almak istediklerini bildirirler. Sınıf rehber öğretmenleri, öğrencilerimizden topladıkları bu verileri okul öğretmenler kuruluna bildirir. Öğretmenler kurulunca öğrencinin istekleri göz önünde bulundurularak hangi kulüplerin açılacağına karar verilir ve öğrenci kulüpleri teşkil edilir.

KÜLTÜR EDEBİYAT VE YAYIN KULÜBÜ

KULÜBÜMÜZÜN AMACI:

 • Öğrencilerin kendi düşüncelerinden ve anlayışlarından farklı görüş ve anlayışlara hoşgörüyle yaklaşmalarını sağlamak,
 • Kendi özelliklerinin ve yeteneklerinin farkındalığına ulaştırmak,
 • Özgüvenleri geliştirmek,
 • Okumanın önemini kavratmak,
 • Türk ve Dünya edebiyatı eserlerini tanımalarını ve anlamalarını sağlamak,
 • Yazma yeteneği olanlara yeteneklerini fark ettirmek ve geliştirmek için olanaklar sunmak,
 • Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek,
 • Kütüphanelerden yararlanmak,
 • Kütüphanelerde uyulması gereken kuralları öğretmek ve uygulatmak,
 • Sınıf kitaplıklarına yeni kitaplar kazandırmak,
 • Türkçenin etkin ve doğru kullanılmasını sağlamaktır.

SPOR KULÜBÜ

KULÜBÜMÜZÜN AMACI:

 • Öğrencilerimizin okul genel başarısındaki yüksek performansı yakalamalarını sağlamak,
 • Gerçek anlamda disiplinli olma ve iç denetimle bu disiplini korumayı öğretmek,
 • Sistemli davranışlar geliştirmek,
 • Katılma, başarma ve zevk alma gibi unsurları yaşatmak,
 • Sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yaptırmak,
 • Turnuvalar düzenlemelerini, boş zamanları eğlenerek ve sağlıklı bir yaşam için gereken spor aktivitelerini yaparak değerlendirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda 2014 - 2015 Öğretim Yılında Spor Kulübü; Kız Voleybol ve Erkek Basketbol Takımları, Masa Tenisi uygulamaları alanlarında faaliyet göstermektedir.

RESİM KULÜBÜ

KULÜBÜMÜZÜN AMACI:

 • Öğrencilerin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapmak,
 • Yetenek ve geniş ufuklarını kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hale gelmelerini sağlamak,
 • İmgesel tekniklerle düşüncelerini açığa çıkarmak;
 • Sosyal kulüplerin amacına uygun sergi, resim ve slaytlar hazırlatmak,
 • Çeşitli konularda yarışmalara katılarak teşvik edici örneklemeler yapmalarını sağlamaktır.

ŞİİR DİNLETİSİ

Zengin sembollerle, ritimli sözlerle seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan bir anlatım biçimi olan şiir; öğrencilerimizin ruhsal, bedensel gelişmelerine katkıda bulunan bir etkinlik şekliyle; yani şiir dinletisi ile okulumuzda geleneksel olarak icra edilmektedir. Müziğin ve imgeli sözlerin dansı; öğrencilerimizi sahnede devleştirirken, sahneye alışma, toplum önünde kendini ifade etme gibi yönlerden onları eğitmektedir. Öğrencilerimiz, eğitim öğretim yılı başında belirlenen temaya uygun olarak seçilen şiirleri ezberleyip, müzik eşliğinde ve şiirin konusuna göre dramatik canlandırma yöntemleriyle zenginleştirdikleri sunum çalışmalarına başlarlar. Yılsonunda izleyicilere, hazırladıkları etkinliklerin en olgun halini başarıyla sunarlar.


BİLİM FUARI VE BAHAR ŞENLİĞİ

Geleneksel olarak yapılan Özel Altın Eğitim Okulları Bilim Fuarı ve Bahar Şenliği, bilimsel anlamda öğrencilerimizin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkmasına destek olma, onları bilimsel araştırma yapmaya özendirme ve bu alanda öğrencilerimizi birbirleri ile iletişim ve paylaşımda bulundurma ve bir üst öğretim kurumu olan üniversiteye kolaylıkla uyum sağlayabilmelerini amaçlamaktadır. Öğrenciler ilgili branş öğretmeninin rehberliğinde proje konularını kendileri belirleyip geliştirerek, bir eğitim öğretim yılı boyunca projelerini ürün olarak ortaya koyma çalışmalarını yapar ve yılsonunda fuar ve şenlik olarak planlanan günde projelerini tanıtma ve açıklama fırsatı bulurlar.

KONSERLER

Okulumuz olarak; sanatta üretken, kendine güvenen, geliştiren ve ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimizin bu alanda etkin olabilmesi için, her yıl düzenli olarak konser izleme-dinleme, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü konserleri, Korolar Şenliği gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler okulumuzda yapılan şiir dinletilerine de enstrümanlarıyla katılmaktadırlar.

Geleneksel olarak yapılan konserlerimiz;

• GSL Yılsonu Konseri (Öğrencilerin enstrümanlarıyla solo performans sergilediği konserler)
• Batı Müziği Bölüm Orkestra Konseri,
• Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu Konseri,
• Batı Müziği Korosu Konseri
Eğitim konserleri düzenlemek amacıyla okulumuzun işbirliği halinde olduğu müzik toplulukları;
• Türk Dünyası Müzik Topluluğu,
• Kültür Bakanlığı Çoksesli Korosu,
• Kültür Bakanlığı Türk Müziği Toplulukları,
• Çilden Yaylı Orkestrası

Workshoplarımız;

• Kelebeğin Rüyası müzikleri bestecisi ve okulumuzun Müzik Danışmanı Rahman ALTIN müzik bölümüne workshop yaparak öğrencilerle çalışmalar yapmaktadır.

Aynı zamanda öğrencilerimiz yıl içerisinde;

CumhurBaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerini takip eder, Ankara'ya gelen dünyaca ünlü enstrüman virtüözleri ve müzik gruplarını dinleme fırsatı bulurlar. Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı, Ankara Üniversitesi Konservatuarı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü ziyaret ederek bir üst öğretim kurumunun imkan ve olanaklarını görme fırsatı bulurlar.

SERGİLER

Öğrencilerimizin yetenek ve geniş ufuklarını kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hale gelmelerini sağlamak amacıyla Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerimiz; yağlıboya, heykel, grafik, desen, natürmort, üç boyutlu ve iki boyutlu çalışmalar yapmaktadırlar.

Yıl içerisinde;

• Resim sergilerini takip eder,
• Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve çeşitli sergilere giderler.

Yıl boyunca yapmış oldukları çizimleri yıl sonunda düzenlenen görkemli bir açılışla süslenen sergide sunma fırsatı bulurlar.

 
#
Tamam