İLKOKUL

Altın Eğitim İlkokulu

Üniversite hazırlık eğitiminin temelleri ilkokul döneminde inşa edilir. Çocuklar bu yaşlardan itibaren bilgi ve beceri kazanır; onların fiziksel ve davranışsal gelişimleri bu yaşlarda başlar. Öğrenciler anaokulundan itibaren bir topluluğun parçası olmanın ne demek olduğunu öğrenirler. İlkokulu bitirdiklerinde akranları için lider ve rol modeller haline gelirler. Okulumuz öğrencileri ilkokulu bitirdiklerinde özgüvenleri yüksek ve seslerini duyuracak bir şekilde ortaokula başlarlar.

Okulumuzun mükemmel öğretmen kadrosu, güçlü kaynaklarla birleştiğinde, araştırmaya dayalı en iyi uygulamaları hayata geçirmemize olanak tanır. Altın Eğitim'de öğrenmenin doğrusal olmadığını ve çoğu zaman hataların en önemli öğrenme fırsatları olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizi meraklı, sorgulayan ve dayanıklı olmaları için yönlendiriyoruz.

İlkokul programımızın temeli ''Duyarlı Sınıf'' modeline dayanır. Öğrenci merkezli sistemimiz ile öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimleri eşit şekilde programlanır. Her gün, sabahları ''Motivasyon Saati'' uygulaması ile güne başlarken paylaşımlar, grup etkinlikleri, fiziksel etkinlikler, duyurular yapılır. Gün sonunda benzer uygulamalar ile öğrencilerimizin dinleme, konuşma ve saygı gibi olumlu davranışlar kazanmaları hedeflenir. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamak adına gerekli davranış biçimlerini geliştirmeleri bizler için önemlidir.

Okullarımızın eğitim anlayışını çoklu zekâya dayalı başarı için “TAM ÖĞRENME” modeli oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin, okula başladıkları ilk günden itibaren akademik özgüvenlerini yükseltmek, biliş üstü stratejiler geliştirmelerini ve bu stratejileri doğru yer ve zamanda kullanmalarını sağlayarak anlamlı öğrenmelerle edindikleri bilgiyi doğru yorumlayıp uygulama, analiz ve sentezlerle uygun bilişsel ürünler vermeleri hedeflenmektedir.

Altın Eğitim İlkokulu; öğrencileri temel bilgi, beceri, anlayış ve vatandaşlık bilinci ile donatarak bir üst eğitime hazırlamayı amaçlamaktadır. Okulumuzda, birinci sınıftan itibaren sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Altın Eğitimde ağırlıklı yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil Fransızcadır.

Kendi alanlarında yetkin, deneyimli sınıf ve branş öğretmenleri ile yapılan öğrenci merkezli eğitimde öğrencilerin araştırma yapmalarına, proje geliştirmelerine, yaratıcı yönlerini ön plana çıkartıcı çalışmalara ağırlık verilmektedir. Altın Eğitim İlkokulu' nda, eğitim ilke ve yöntemleri bir bütünlük ve süreklilik içinde öğrencinin gelişim özellikleri göz ardı edilmeksizin veli, öğretmen, rehberlik birimi ve öğrenci işbirliğiyle sürekli geliştirilmektedir.

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin farkına vardırmaktır.

Çocuklara verilebilecek en güzel şey zamandır. Bizim tüm zamanımız onların.

Akademik başarının yanında olaylara bakış açısı kazandırarak hayata hazırlamak bizim işimizdir.

İlkokul, çocukların değerli olduğu, istekli öğrencilerin bir sonraki adımı atmaya, bir sonraki soruyu sormaya ve bir sonraki gerçeği keşfetmeye teşvik edildiği bir yerdir. Öğrencilerimiz kendi kitaplarını yayınlıyor, oyunlar sergiliyor, sanat gösterilerine ev sahipliği yapıyor, topluma hizmet projelerinde çalışıyor ve bir yandan da onları hayatlarının geri kalanına hazırlayacak eğitim temellerini oluşturuyorlar. İlkokul öğretmenlerimiz, erken çocukluk ve ilköğretim konusunda kapsamlı bir şekilde eğitim almışlardır. Öğretmenlerimiz, her çocuğun güçlü yönlerine ve ilgi alanlarına hitap etmek için öğretim yöntemlerini ve içeriğini özelleştirmek için ebeveynlerden, uzmanlardan ve kendi yakın gözlemlerinden girdi toplayarak bir ekip yaklaşımı kullanır. 

İlkokulumuzda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında itibaren uygulamaya geçtiğimiz Sınıf Öğretmenliği Düzey Uzmanlığı sistemi ile ilgili bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Okulumuzda 1 ve 2. sınıf düzey uzmanlığı, 3 ve 4. sınıf düzey uzmanlığı şeklinde uygulanan sistem uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanmakta ve hem öğrenci hem öğretmen gelişiminin önünü son derece başarıyla açmaktadır. Sınıf Öğretmenliği Düzey Uzmanlığı ile ilgili detaylı bilgiye sayfanın alt kısmında bulunan pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.

S.S.S.

  • Pekiştirme çalışmaları öğrenme sürecinde ilkokulumuzda çok önemsenir. Ev çalışmaları, konuları tam öğrenmek ve yaratıcılığı geliştirmek için önemli bir araçtır. Okula yeni başlayan öğrencilerimiz için ilk zamanlarda aileleri ile birlikte yapabilecekleri bir sonraki konuya hazırlık olarak küçük projeler verilir. 1. sınıfta çocuklarımız haftada 3-4 gün, günde 15 dakikalık pekiştirme çalışması yaparlar. Sınıflar büyüdükçe her sınıf için 5 ila 10 dakikalık artış söz konusu olacaktır. Öğretmenlerimiz hafta sonları, bayramlar ve tatillerde öğrencilerimizin alıştırma yapmalarını önerirler.

  • Fiziksel aktivite ve oyun etkinlikleri ilkokul müfredatında önemli yer tutmaktadır. Bu programlar ile öğrenciler aynı zamanda geniş bir yelpazede öğrenme tecrübeleri kazanır. Ayrıca çocuklarımız günde 2 adet 15', 4 adet 10' ve 55 dakikalık öğle teneffüsünde oyun oynama imkânı bulurlar.

  • İlkokul öğrencilerimiz için okul sonrası çeşitli alanlarda programlar düzenlenmektedir. Resim, müzik, spor alanında açılan kursların yanında her gün katılabilecekleri etüt programı da uygulanmaktadır. Okul sonrası çalışmalar 18.10'da sona erer.

  • İlkokul öğrencileri 4. sınıfa kadar asılolarak notla değerlendirilmez. Velilerimiz detaylı bir gelişim raporu ile çocuklarının bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri ile ilgili dönem içinde bilgilendirilirler. Yanısıra öğretmen ve veliler her dönem yapılan Veli Toplantıları ile bilgi paylaşımı yaparlar. Ayrıca öğretmenlerimiz sene içerisinde diğer zamanlarda da velilerimizle görüşmeler yaparlar.

Okul Saatleri: 08.50 - 16.25 saatleri arasında eğitim-öğretim verilir, 12.15 - 13.10 saatleri arasında öğle teneffüsü yapılır.

Etüt Saatleri: Okul sonrası 16.40 - 18.10 saatleri arasında uygulanır.

 
#
Tamam