YÖNETİM İLKELERİMİZ

Vizyonumuz:

Dünya insanı yetiştirmek.

Bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, kendisini sürekli geliştiren, donanımlı, etik değerleri benimsemiş, özgür, güçlü, mutlu "Dünya İnsanı" yetiştirmek.

Misyonumuz:

Altın Eğitim Okulları; Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan çağdaş, eleştirebilen, akılcı, kendisi ile barışık, sorumluluklarının bilincinde, özgür düşünen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, bilimde ve sanatta dünya standartlarında üretebilen, ülkemizi gelecek yüzyıllara taşıyacak, başarmaya kararlı gençler yetiştirmek için vardır.

İlke ve değerlerimiz:

Atatürkçülük.
Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ve güvenilirlik.
Öğrenciyi tanımak, kendisini tanıtması ve geliştirmesi için önderlik etmek.
Bilimin ışığında gelişime ve değişime açık olmak.
Akademik, sosyo-kültürel ve kişisel gelişimi önemsemek ve desteklemek.
Yaratıcı ve özgür düşünceyi desteklemek.
Sorunun bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olmak. Toplumsal konulara duyarlı olmak.
Doğayı koruma ve yaşatma bilincine sahip olmak.

 
#
Tamam