YÖNETİM İLKELERİMİZ

Velilerimize Teşekkür Ediyoruz

4,8⭐
Öğretmenlere Güven
4,8⭐
Öğrencinin Gelişimi Hakkında Bilgilendirme
4,7⭐
Öğrenciler Arasında İletişim
4,8⭐
Okul Ortamının Temizlik ve Düzeni
4,7⭐
Gelişim ve Hayat Boyu Öğrenme Bilinci
4,9⭐
Cumhuriyet'in Temel Niteliklerini Kazandırma

Vizyonumuz:

Dünya insanı yetiştirmek.

Bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, kendisini sürekli geliştiren, donanımlı, etik değerleri benimsemiş, özgür, güçlü, mutlu "Dünya İnsanı" yetiştirmek.

Misyonumuz:

Altın Eğitim Okulları; Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan çağdaş, eleştirebilen, akılcı, kendisi ile barışık, sorumluluklarının bilincinde, özgür düşünen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, bilimde ve sanatta dünya standartlarında üretebilen, ülkemizi gelecek yüzyıllara taşıyacak, başarmaya kararlı gençler yetiştirmek için vardır.

İlke, hedef ve değerlerimiz:

Atatürkçülük.
Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ve güvenilirlik.
Öğrencilerimize bireysel gelişimlerini besleyen güvenli, olumlu ve entelektüel açıdan teşvik edici bir ortam sağlamak.
Öğrenci merkezli bir ortamda bağımsız düşünmeyi ve kendi kendine öğrenmeyi teşvik etmek.
Öz disiplin, etkili problem çözme, azim ve konsantrasyonu teşvik eden yaşam becerilerini geliştiren öğrenme deneyimleri sağlamak.
Çocukların benzersiz yeteneklerini ve çoklu zekalarını geliştiren öğrenme deneyimleri sağlamak.
Akranları ve yetişkinlerle olumlu öğrenme deneyimleri yaşayarak özsaygıyı teşvik etmek.
Değişen dünyada öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini teşvik eden deneyimler sağlamak.
Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini ve refahını destekleyen deneyimler sağlamak.
Öğrencilerimizi sanatsal ve estetik gelişime teşvik etmek.
Üst düzey düşünme faaliyetlerini içeren öğrenme deneyimleri tasarlayarak çocukların entelektüel gelişimini desteklemek.
Ebeveyn, öğretmen ve öğrenci iletişimini teşvik etmek.

Altın Eğitim'de deneyimli ve kendini işine adamış profesyonellerden oluşan kadromuz, her çocuğun bir birey olduğuna ve tam potansiyelini gerçekleştirebileceğine inanmaktadır. Hedeflerimize eğitimcilerimizin, ebeveynlerin ve öğrencilerimizin ortak çabalarıyla ulaşılmaktadır.

 

 
#
Tamam