YÖNETİM İLKELERİMİZ

Velilerimize Teşekkür Ediyoruz

4,8⭐
Öğretmenlere Güven
4,8⭐
Öğrencinin Gelişimi Hakkında Bilgilendirme
4,7⭐
Öğrenciler Arasında İletişim
4,8⭐
Okul Ortamının Temizlik ve Düzeni
4,7⭐
Gelişim ve Hayat Boyu Öğrenme Bilinci
4,9⭐
Cumhuriyet'in Temel Niteliklerini Kazandırma


Vizyonumuz

Yenilikçi düşünceye ve sürekli öğrenmeye açık, bilim ve sanatın birleştiği, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacak global liderler yetiştirmek. Dünya vatandaşlığı bilinciyle hareket eden, çevresel sorunlara duyarlı, etik değerlere bağlı, toplumsal eşitlik ve adaleti savunan, kapsayıcı ve çok kültürlü bir dünya için çalışan "Geleceğin Yenilikçilerini" yetiştirmek. Öğrencilerimizi, global sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen, empati ve işbirliği içinde hareket edebilen, birey olarak mutlu ve toplum olarak güçlü insanlar yetiştirmek. 

Misyonumuz

 Altın Eğitim Okulları olarak, bireyin kendi içsel potansiyelini keşfetmesine ve toplumun çeşitliliğine değer katmasına yönlendiren, yenilikçi ve sürdürülebilir düşünceyi temel alan bir eğitim anlayışıyla hareket ederiz. Çağımızın gerektirdiği dijital yeterliliklerle donatılmış, bilim ve sanatta özgün katkılar sunabilen, canlı ve cansız tüm varlıkları sevgiyle kapsayan, yerel ve global zorluklar karşısında dayanıklı ve esnek bireyler yetiştirmeyi amaçlarız. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle donatılmış, toplumun her alanında liderlik edebilecek, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerileri yüksek, mutlu ve başarılı gençler yetiştirmek.

İlkelerimiz

Bütünlük ve Saygı: Her bireyin benzersiz değerini tanır ve herkese adil ve saygılı bir şekilde davranırız.
Sürekli Gelişim: Öğrenme ve gelişme sürecinin bir ömür boyu sürdüğüne inanır ve kendimizi sürekli yenilemeye adarız.
Katılımcılık: Tüm paydaşların okulun yönetim ve karar alma süreçlerine aktif olarak katılımına destek oluruz.
Sürdürülebilirlik: Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerini eğitim çerçevemize koyarız.
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Kültürel, sosyal ve bireysel çeşitliliği kucaklar ve herkes için kapsayıcı bir ortam yaratmayı hedefleriz.

Hedeflerimiz

Küresel Vatandaşlık: Öğrencileri, küresel sorunlara duyarlı ve bunlara çözüm üretebilen bireyler olarak yetiştirmek.
Teknolojik Yeterlilik: Öğrencilere, çağımızın teknolojisini etik bir şekilde kullanabilme ve bu teknolojilerle yenilik yapabilme becerileri kazandırmak.
Çevresel Bilinç: Öğrencilere sürdürülebilir bir dünya için gerekli olan çevresel bilinci ve sorumluluğu aşılamak.
Akademik ve Kişisel Mükemmellik: Her öğrencinin akademik ve kişisel potansiyelini en üst seviyeye taşımak.
Toplumsal Katkı: Toplumun iyiliği için çalışan, sorumluluk sahibi ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmek.

Değerlerimiz

 Empati ve Anlayış: Başkalarının duygularını anlamak ve onlara karşı empati göstermek.
Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Yaratıcı düşünmek ve yenilikçi çözümler üretmek.
Çalışkanlık ve Azim: Zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olan çalışkanlık ve azmi desteklemek.
Etik ve Dürüstlük: Her durumda yüksek etik standartlara ve bütünlüğe sahip olmak.
Dayanışma ve İşbirliği: Topluluk içinde işbirliğini ve birlikte çalışmayı teşvik etmek.

Altın Eğitim'de deneyimli ve kendini işine adamış profesyonellerden oluşan kadromuz, her çocuğun bir birey olduğuna ve tam potansiyelini gerçekleştirebileceğine inanmaktadır. Hedeflerimize eğitimcilerimizin, ebeveynlerin ve öğrencilerimizin ortak çabalarıyla ulaşılmaktadır.

 
#
Tamam