BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Okullarımız vizyon ve misyonu doğrultusunda, eğitim öğretim alanında gelişmiş ülkeler seviyesinde, plan, stratejiler geliştirmek ve uygulama alanlarını genişletmek üzere ulusal ve uluslararası çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışından değerli akademisyenlerle yürütmektedir. 

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Programları ve Öğretim / Güzel Sanatlar Eğitimi / Müze Eğitimi

Prof. Dr. Müge Artar, Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi
Psikoloji , Eğitim Psikolojisi

Prof. Dr. Soner Yıldırım, ODTÜ Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doç Dr. Mustafa Sever, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri / Eğitim Sosyoloğu

Dr. Murat Kaplan, Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Dil Eğitim Programı, Yabancı Dil Öğretimi

Mrs. Brigitte (Parry) Lundin, University of Montpellier
France Leader of Pedagogical Innovation Support Service

Mr. Karl Donert, Director, European Centre of Excellence
digital-earth.eu Z-GIS Salzburg Universitydigital-earth.eu Z-GIS Salzburg University

Mrs. Kathryn Fishman-Weaver PhD. University of Missouri, USA
Executive Director, Mizzou Academy  

 

 
#
Tamam