ETKİN İZLEME DEĞERLENDİRME

ALTIN EĞİTİM İZLEME, GÖZDEN GEÇİRME, DEĞERLENDİRME ve İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMI

Öğrencilerini tüm kültürlerle tanıştırıp dost edindirerek, dünya insanı yetiştirmeyi kendine vizyon edinen okulumuzun temel hedeflerinden biri de: “Etkin izleme, gözden geçirme, değerlendirme sistemini kurmak, uygulamak ve süreçlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamak.” tır.

Gerek hedeflerimizi gerçekleştirmemiz, gerekse hedeflerimiz içerisinde önemli bir yer tutan “başarı için tam öğrenme” yi sağlayacak olan izleme, gözden geçirme, değerlendirme ve iyileştirme sistemini önemsiyoruz.

Bu yaklaşımımız tüm sistemlerimizin temelini oluşturmakta ve politikalarımızda yer almaktadır. Tam öğrenme politikamız arasında:

Onları (öğrencileri) sürekli izlemek ve birebir değerlendirmek,
Okul veli ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak
yer almaktadır.

Ayrıca sınıf yönetimi anlayışımıza işlerlik kazandıracak stratejilerimizin temelinde de izleme,
gözden geçirme, değerlendirme ve iyileştirme bulunmaktadır.
Sözü edilen hedef ve politikalarımıza işlerlik kazandırmak için:

Yönetim kurulu olarak her hafta,
Öğretmenler kurulu olarak her hafta,
izleme ve değerlendirme toplantıları yapılır. İzleme değerlendirme toplantısındaki edinimlere paralel olarak velilerle

Ortak konuların görüşüldüğü genel veli toplantısı,
Bireysel olarak öğrencinin durumunun görüşüldüğü veli görüşmesi yapılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu toplantıları her hafta yapılır. Bu toplantılarda yönetimle ilgili uygulamalar gözden geçirilir, yeni planlamalar yapılır, duruma göre öğretmenler kurulu toplantılarında ele alınan konular değerlendirilir. Öğrenci ve veli istekleri görüşülerek karara bağlanır. Yönetim kurulu toplantılarına, okul kurucuları, genel müdür, okul müdür ve yardımcıları ile rehber öğretmen katılır. Ayrıca gündeme göre diğer büro ve hizmet personeli de toplantıya davet edilir.

Öğretmenler kurulu toplantıları:

1. Lise kısmında yapılan öğretmenler kurulu toplantılarında genel olarak her hafta bir şube ele alınarak öğrencilerin durumları bireysel olarak tek tek değerlendirilir, gelişmeler gözden geçirilir ve uygulanması gereken yeni stratejiler belirlenir. Ayrıca gelişmelere göre sadece bir öğrencinin durumunun görüşüldüğü toplantılar da yapılır. Bu toplantıya ilgili öğrencinin velisi de davet edilir.
2. İlköğretim okulundaki toplantılar şube öğretmenler kurulu (ŞÖK) olarak haftada bir toplanır. Her toplantıda ilgili şubedeki gelişmeler izlenir ve değerlendirilerek uygulanması gereken yeni stratejiler belirlenir.
3. Öğretim yılı başında okulların açılmasından önce ortalama 2 hafta süreli tüm öğretmenlerin katıldığı genel değerlendirme ve planlama toplantıları yapılır.
4. Öğretim yılı sonunda okulların tatile girmesinden sonra tüm öğretmenlerin katıldığı 2 hafta süreli yılın değerlendirilmesi, uygulamaların gözden geçirilmesi ve gelecek yıl için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü izleme değerlendirme toplantıları yapılır.
5. Öğretim yılı içerisinde her yarı yıl en az 1 kere tüm öğretmenlerin katıldığı izleme, ara değerlendirme ve iyileştirme toplantıları yapılır.

VELİ İLİŞKİLERİ

Altın Eğitim Okullarında okul-veli ilişkilerinin sürekliliği esastır. Bu konuda temel ilkemiz, herhangi bir yönetici veya öğretmen ile görüşmek isteyen velinin karşılıklı mutabakat ile belirlenecek zamanda en kısa sürede görüşmesini sağlamaktır.

OKUL VELİ İLİŞKİLERİ

1. Genel veli toplantılarıyla, (her yarı yıl en az 2 kere)
2. Bireysel veli görüşmeleriyle
3. Sınıf/şube veli toplantılarıyla sağlanır.

Bireysel veli görüşmesinde randevu sistemi uygulanır. İsteyen veli gerek internet yoluyla gerekse telefonla görüşmek istediği yönetici veya öğretmenle randevulu olarak görüşebilir.

ÖĞRENCİ TOPLANTILARI

Her yarı yıl en az 2 kere, öğrencilerle değerlendirme toplantıları yapılır. Bu toplantıların amacı, öğrencilerin görüş ve düşüncelerini almak, okulun görüş ve düşüncelerini paylaşmak okulda ortak anlayışı geliştirmektir. Bu toplantılar okul öğrenci meclisi tarafından okul yönetiminin gözetiminde gerçekleştirilir.

ANKETLER

İzleme ve değerlendirme kapsamında her yıl öğrenci, veli ve çalışan memnuniyeti anketleri yapılır. Bu anket sonuçları okul yönetim kurulunda, öğretmenler kurulunda ve öğrenci meclisinde değerlendirilir.

 

 
#
Tamam