Uluslararası Projelerimiz ALTIN EĞİTİM OKULLARI Uluslararası düzeyde ilk Comenius projesi düzenleyen okuldur.

Biz ALTIN EĞİTİMLİLER "Dünya insanı yetiştirmek" vizyonumuza ulaşmak için öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeydeki projelere etkin katılımını öngörmekte ve gerçekleştirmekteyiz.

ALTIN EĞİTİMİN BU PROJELERE KATILMADAKİ HEDEFLERİ Eğitimin Avrupa boyutunu her düzeyde güçlendirip Avrupa'daki eğitim kaynaklarına uluslar ötesi erişimi en geniş düzeyde sağlarken, eğitimin her alanında eşit fırsatlar sunmak; Eğitim alanında işbirliği ve dolaşımı yaygınlaştırmak için özellikle: Açık ve uzaktan öğretimi yaygınlaştırmak. Eğitim kurumları arasında değişimi teşvik etmek. Bilgi alış verişini geliştirmek. Eğitim işlerinin ve materyallerinin, uygun olduğu taktirde, yeni teknolojilerin kullanılması dahil, geliştirilmesinde yenileşmeyi teşvik etmek ve eğitim alanında ortak çıkar politikalarını ortaya çıkarmak.

Program uygulama alanı olarak aşağıdakiler hedeflenmektedir:

Öğrenciler ve diğer öğrenci kesimi, Eğitim içinde direkt olarak çalışanlar, Üye ülkeler içinde, eğitim sistemleri ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politikalardan sorumlu kişiler ve organlar.

Okulumuz 2019-2021 yılları içinde Almanya ve Yunanistan'da ki ortak okullarımız ile birlikte "History Teaches Us Nothing" konulu projeyi yürütecektir. Proje ile ilgili detaylı bilgilere https://sites.google.com/a/altinegitim.k12.tr/erasmusplus/ linkinden ulaşabilirsiniz.

 
#
Tamam