Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri

Türkçe konuşulan tüm bölgelerin geleneksel müziklerini yöresel müzik icralarındaki üslup ve lehçeyi tahrip etmeden yansıtırak orkestrasyon ve stili ile de çağdaş bir çizgi yakalama yolunda çalışan topluluk bu zengin müzik kültürünü bizlerle de paylaştı.