Sanat ve Eğitimin Buluştuğu Okul

Sanat ve eğitim, insan ruhunu besleyen ve toplumsal gelişime katkıda bulunan iki temel unsurdur. Sanat, öğrencilere yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve ifade özgürlüğünü öğretirken, eğitim bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirir. Bu iki alanın birleşimi, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlar.

Güzel Sanatlar Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, 4-9 Mart tarihlerinde okulumuzun ana sponsoru olduğu Uluslararası Viyolonsel Günleri'ne ev sahipliği yapan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı gezileriyle bu iki dünyanın nasıl iç içe geçebileceğini deneyimleme fırsatı buldu.