Gelişim Bir Bütündür

Çocukların gelişimi fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönleri ile bir bütündür. Bizler sağlıklı bir birey yetiştirmek için çocuğun her alandaki gelişiminin birbiriyle ilişkili olduğu gerçeğiyle yola çıkarak; bu gelişimi desteklemek adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Özellikle 0-6 yaş grubu çocukluk dönemi çocuğun en hızlı gelişim gösterdiği dönemdir. Bronfrenner’in “Ekolojik Sistemler Kuramı"na göre çocuğa etki eden her kişi, kurum, hizmet ve politika çocuğun gelişimine doğrudan veya dolaylı dokunmuş olur. Bu bağlamda öğrencilerimiz ile yaptığımız çalışmalar bilimsel ve pedogojik temellere dayanarak büyük bir titizlikle gerçekleştirilir.