Öğrenmek Kolay!

Ortaokul öğrencilerimiz derslerini oyunlaştırma, yaparak yaşayarak öğrenme ve tam öğrenme modelleriyle işliyor derslerinden hem keyif alıyor hem de en üst seviyede fayda sağlıyorlar: