Etkileşimli Matematik Öğreniyoruz

Matematik Müzesinde Eğitim Öğrenme Deneyimi!

Eğitim bilimlerinin vurguladığı pratik ve deneyimsel öğrenme metodlarını benimseyerek, matematik müzesinde öğrencilerimiz matematiği daha somut ve anlaşılır şekilde deneyimlediler. Bu ziyaret, öğrencilerimizin matematik kavramlarını deneyerek ve eğlenerek keşfetmelerini sağladı. Matematik müzesindeki interaktif sergiler, öğrencilerimize soyut matematik kavramlarını somut örneklerle anlama fırsatı sundu.