HEDEF TAHTASINDAKİ ÖZEL OKULLAR, ÖĞRENCİLERE NE KAZANIMLAR SAĞLAR?

Merhaba Değerli Okuyucular,

Bir çocuğun nasıl eğitileceği sorusu, bir ebeveynin sorabileceği en önemli sorudur. Birçok ebeveynin karar vermeye çalıştığı temel bir seçim, “Devlet okulu mu, özel okul mu?” seçimidir. Ebeveynler, doğal olarak çocuklarına fayda sağlamayacak gereksiz masrafları üstlenmek istemezler. Sonuçta, birçok devlet okulu öğrenci yetiştirme konusunda iyi bir iş çıkarmaktadır. Ancak devlet okullarının okul ücreti olmadığı (ve bir özel okulun yılda ortalama 20.000 ila 60.000 lira arasında fiyatı olduğu) doğru olsa da, özel okul tercihinin faydaları, seçeneklere bağlı olarak maliyetlerden çok daha ağır basabilir. Özel okullara giden öğrenciler, akademik olarak performanslarının artması için öğretmenleri tarafından daha fazla zorlanabilir; daha net belirlenmiş hedef ve sistemlerle karşılaşabilir, öğretmenlere daha fazla erişim sağlayabilir ve daha güvende hissedebilirler. Çocuğunuz için özel okul kararı verecekseniz; araştırma sürecini erken başlatın. Özel okullara giriş, rekabetçi olabilir ve çocuğunuz için uygun olduğunu düşündüğünüz bir okul bulmak biraz zaman alabilir. Aşağıda belirteceğimiz kriterler hem ülkemiz he de dünya genelinde ebeveynlerin tercihlerini etkileyen karar alanlarıdır.

Çok önemli bulduğum ve eğitim paydaşlarıyla dünyada çok çeşitli platformlarda gündeme gelen uzaktan öğretim konusu da Covid-19 salgınıyla birlikte yeniden şekillenen bir süreci önümüze koyuyor. Bu durumun, velilerin tercihlerinde bundan sonra önemli bir kriter olması gerektiğini düşünüyorum. Bu dijital modelin entegrasyonu ve uygulamalarında da ülkemizde ve dünyada başka konularda olduğu gibi özel okulların lokomotif olduğunu görmekteyiz. 2020-2021 Eğitim öğretim yılı başında, çocuklarının akademik gelişimlerinden kaygı duyan ve çocukları devlet okullarına devam eden orta gelir grubu İngiliz ailelerin, çocuklarını özel okullara yerleştirmelerinin önemli bir gelişme olduğunu ve benzer bir hareketin ülkemizde de yaşanacağını düşünüyorum.

Daha Yüksek Standartlar

Özel okulların en büyük avantajı, çocuğunuzun daha yüksek akademik standartlarla karşılaşacak olmasıdır. Özel okullar akademik olarak devlet okullarından daha katı olabilir ve özel okulların, öğrencilerinin not ortalamalarını yüksek tutmak için daha fazla kriteri karşılaması gerekebilir. Özel okul öğrencilerinden akademik performans, ders iş yükü, toplum hizmeti, sanat, spor vb. sosyal kültürel çalışmalara aktif olarak katılım beklenir. Bazı okullarda, normalde müfredat dışı etkinlikler olarak kabul edilen şeyler, mezuniyet için ön koşullardır ve sonuçta öğrencilerin lise deneyimini tamamlar. Bu yüksek standardı karşılama çabası, genellikle daha yüksek düzeyde öğrenci performansı ile sonuçlanır.

Yabancı Dil

İyi bir hayat boyu öğrenici olabilmek ve dünyayı daha farklı açılardan izlemek ve değerlendirmek için yabancı dil öğrenmek büyük bir avantajdır. Küçük yaşlardan itibaren alınan iyi bir yabancı dil öğretimi, öğrencinin hem hayata hazırlanabilmesi hem de gelecekte yapacağı çalışmalarıyla kendine ve dünyaya değer katmasında önemli rol oynayacaktır.

Öğrenci-Öğretmen Oranı

Özel okullar ayrıca sınıf büyüklüklerini kontrol etmeye odaklanma eğilimindedir. Örneğin, merkezi şehirlerde, özel bir okulun ortalama büyüklüğü yaklaşık 300 öğrenci iken, devlet okullarında bu rakam oldukça yükselmektedir. Özel okul öğrencileri, öğretmenleriyle daha fazla ilişki kurma fırsatına sahip olabilir ve bu da onları daha yüksek bir akademik başarıya götürebilir. Bunun sebebi; özel okulların, öğrencinin karşılaştığı durumların hızlı ve doğru bir şekilde çözülmesine olanak tanıması ve öğrencinin akademik gelişimi için destek sağlanmasıdır. Bir öğrencinin ilerlemesini engelleyen herhangi bir durum çözüldüğünde, çocuk en yüksek seviyesine ulaşmaya devam edebilir. Araştırmalar, öğrencileri küçük gruplara yerleştirmenin, öğretmenler ve öğrenciler arasında yakın ilişkiler geliştirme eğiliminde olduğunu, böylece özellikle risk altındaki öğrencilerin ve erken yaş gruplarındakilerin öğrenmesini geliştirdiğini gösteriyor. Ayrıca, küçük sınıflar, öğretmenlerin çocuğunuzun kim olduğu ve onun özel, güçlü ve zayıf yönlerinin ne olduğu hakkında daha iyi bir fikir edinmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda çocuklar sınıf içi etkinlik ve paylaşımlara katılmak için daha fazla fırsat buluyorlar. Buna ek olarak, öğrencilere öğretmenin müsait olduğu saatlerde etütler öneriliyor. Öğretmenleriyle yakın bir şekilde çalışan öğrenciler, öğretmenlerinden aktif olarak destek almak için böyle bir zamanı kullanmaktan çekinmiyorlar.

Sanat, Sosyal Etkinlikler

Özel okullar müfredatları bir miktar daha esnek uygulama becerisine sahiptir. Tüm okullarda öğrencilerin aynı temel kazanımları almaları gerekse de, özel okullar da programlarına çeşitli ve farklı uygulamalar ekleme seçeneğine sahiptir. Özel okullar, devlet okullarının sağladığı seçeneklerden daha fazla sanatı ve kültürü vurgulayan programlar geliştirirler. Okullar, öğrencilere yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için benzersiz fırsatlar sunan ayrıntılı oyunlar ve müzikaller üretmeyi seçebilirler. Özel okullar, okulun müfredatını güçlendiren özel geziler vb. gibi başka etkinlikler de sunabilir. Bu tür geziler çocuğunuza yakın arkadaşlıklar kurma ve bağımsız hareket edebilme fırsatları verir. Okul, öğrenci kulüplerine malzeme sağlamak için daha fazla imkana sahip olabilir. Ayrıca, sanatları veya bilimleri genel müfredata daha iyi bağlayan programlar oluşturabilir.

Kariyer Gelişimi ve Üniversiteye Yönlendirme ve Hazırlık

Özel liseler, öğrencilerine üniversite hedefleri koyarlar. Üniversite hazırlık çalışmaları özellikle 11 ve 12. sınıf düzeyinde odak noktası olarak belirlenir. Öğrenciler daha fazla hedef odaklı olabilir ve genellikle okul müfredatının destekleyici unsurları, özellikle çocuğunuzu üniversiteye hazırlamayı hedefler. Özel okullar genellikle öğrencilerini üniversiteye hazırlık süreçlerinde aktif rol almaya teşvik eder. Öğrencilere üniversite seçenekleri hakkında bilgilere daha fazla erişim verilebilir ve öğrencileri belirli bir okula girmeye hak kazanmak için yerine getirmeleri gereken gereklilikler konusunda daha bilinçli hale getirilebilirler.

Disiplin ve Güvenlik

Küçük sınıfların doğası gereği daha kolay kontrol edilebilmesinin ötesinde, çoğu özel okul disipline özel olarak önem vermektedir. Yapılan araştırmalar özel okul öğretmenlerinin, öğrenci performans standartlarının belirlenmesi ve öğrenci disiplini stratejileri üzerinde çok fazla etkiye sahip olduklarını gösteriyor. Disiplin, çocuklara kendi kendini kontrol etmeyi öğretir; bu, nihayetinde öğrencinin kendi katılımından ve başarısından çok daha fazla sorumlu olacağı üniversitede bir gereklilik olacaktır. Ayrıca, daha fazla disiplin, herhangi bir büyük sorunun hızla çözüleceği ve ortadan kaldırılacağı anlamına gelir.

Öğretmenler Hakkında Bir Söz

Özel okullardaki öğretmenlerin devlet okulu öğretmenleriyle aynı tecrübeye sahip olmadıkları düşünülüyor ve bazı veliler öğretmenlerin bu kadar nitelikli olmadığından endişeleniyor. 61 Bu mutlak doğru değildir. Özel okullar itibarlarını korumak ve hayatta kalmak için olumlu referanslar yaratmalıdır. Bu amaçla, özel okullar genellikle öğrencilerinin önüne kimi koyacakları konusunda çok seçici davranmakta ve öğretecekleri konuya özel eğitim almış eğitimcileri seçmektedirler.

Okul Kültürü

Çocuğunuzu özel bir okula kaydettirmeye karar verdiğinizde, aileniz aynı hedeflere sahip bir aile ağının parçası olur. Özel okullardaki ebeveynler, öğrencilerin yaşamlarına ve çeşitli okul etkinliklerine daha fazla dahil olurlar. Bir ebeveyn olarak, paylaşmak için diğer ebeveynlerle bağlantı kurma fırsatınız olabilir. Bu tür ilişkiler, ebeveynlerin birbirlerinden öğrenmelerine ve birbirlerini desteklemelerine izin verir. Öğrenciler ayrıca özel okulların topluluk atmosferinden de yararlanırlar. Özel okulların kendilerine özgü iklimleri, öğrencilerin genellikle okula ve topluma karşı güçlü bir gurur ve sadakat duygusuna sahip olmalarına yol açar. Öğrenci, mezuniyet gününün çok ötesinde de okula ait olmaktan çok yararlanabilir. Birçok özel okulda, eski mezunları yenileriyle bağlayan rehberlik programları vardır. Yeni mezunlar, ilgi alanlarında çalışan mezunlarla iletişim kurma, hatta birlikte çalışma fırsatı bulabilirler.

Her Aile Farklıdır Özel eğitimin sayısız faydasına rağmen, özel okulun her çocuk için uygun olmadığı söylenmelidir. Bazı çocuklar, bir devlet okulunun sunabileceği çeşitlilikten faydalanabilir. Bazı ebeveynler, çocuklarının sanat ve ders dışı ilgi alanlarından ziyade temel konulara odaklanmasını tercih eder. Ve elbette, özel bir okulun getirdiği mali yük önemli. Hiçbir öğrenci diğeriyle tamamen aynı değildir ve çocuğu için en iyi seçeneğin ne olduğunu yalnızca bir ebeveyn bilebilir. İster özel okulda ister devlet okulunda olsun, her çocuk gerçek başarıya ulaşmak için ebeveynlerinin aktif katılımına ihtiyaç duyacaktır. Okul Seçimi Özel eğitimin en büyük avantajı seçimdir. Çocuğunuzu adrese dayalı sisteme göre gerekli olan bir devlet okuluna göndermek yerine, çok farklı eğitim stilleri ve vurguları olabilecek birkaç okul arasından seçim yapmaya karar verirken, her özel okulun kendine özgü bir kültürü ve ekosistemi olduğunu ve küçük bir araştırma ile hangi okulun çocuğunuza fayda sağlayacağını kolaylıkla bulabilirsiniz. Mevcut olan çok çeşitli özel okullar sayesinde, çocuğunuzun en önemli bulduğunuz değerlerinin parlamasına ve geliştirmesine yardımcı olacak bir okul seçmek kolay olacaktır.

Sonuç Çocuğunuzun öğrenme yolculuğunun ve bu yolda geçecek yıllarının sorunsuz yaşanacağını hiçbir seçim garanti edemez. Ebeveynler, çocuklarının eğitiminde her zaman son derece aktif katılımcılar olarak kalmalıdır. Yine de bir öğrenciye en fazla avantaj ve fırsat sağlamak adına, muhtemelen özel bir okul çekici bir seçenek olabilir. Özel okullar, güvenlik konusundaki endişeleri azaltabilir, bir çocuğun öz disiplinle yetişmesini sağlayabilir, öğrenci sayısı bakımından daha küçük sınıflar sunabilir ve yüksek akademik başarı için iyi bir ortam sağlayabilir. Çoğu durumda, özel bir okul, aileniz ve çocuğunuz için sosyal bir topluluk ortamı sağlayabilir ve çocuğunuzun başka türlü sahip olamayacağı özel fırsatlar sunabilirler.

Yazarın izniyle https://www.tozok.org.tr/Dergi/Nisan2021/56_Sayi.pdf sitesinden alınmıştır.

 
#
Tamam