DİKKATLİ MİYİZ? FARKINDA MIYIZ?

GÜZEL BİR GÜNE BAŞLARKEN HERKESE MERHABA!

Çocuklar her şeyi öğrenmek ve keşfetmek amacı ile sınırlarını zorlayarak meraklarını gidermeye çalışırlar. Büyük bir cesaretle her yolu deneyerek, kuralları hiçe sayarak amaçlarına ulaşmak isterler. Bu davranışlar onlar için bir öğrenme sürecidir. İsteklerinin gerçekleşmesi için mantıksal olup olmadığına karar vermeden, sınırlar koymadan, sabırsızca davranabilirler. Bunun nedeni hem içsel hem de dışsal kaynaklı olabilir. Beyindeki bazı kimyasalların eksikliği gibi fizyolojik iç etkenler ile yaşamındaki bazı olumsuz durumların oluşturduğu duygusal yoksunluk gibi psikolojik etkenler bu durumu tetikler. Bu davranışların artması ve farklılaşması sonucu DÜRTÜSELLİK oluşur. Bu durum bireyin yaşam kalitesini bozar.

Dürtüsel bireylerde; düşünmeden risk almak, sabırsız olmak, uygun olmayan iletişim şekillerini kullanmak ve sürekli olarak başkalarının sözünü keserek isteklerini anında gerçekleştirmek gibi davranışlar gözlemlenir.

Dürtüsellik; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtilerinden biridir. Ancak her dikkat eksikliği olan birey hiperaktif olmak zorunda değildir.

Dikkat eksikliği olan bireyler odaklanmada zorluk çekerler; dikkatlerini uzun süre aynı şeyde tutamazlar, aynı etkinliğe uzun süre devam edemezler.

Hiperaktif bireyler ise; aşırı hareketlilik, hızlı konuşmak, karşısındakinin sözünü kesmek, otururken bile sürekli vücudunu hareket ettirmek ve uzun süre oturmakta güçlük çekmek gibi davranışlar gösterirler.

Yukarıda belirtilen davranışlardan çoğunu gösteren bireylerin bir uzmana giderek tanı ve tedavi sürecini başlatması gerekir.

Her çocuk başarılı olabilir. Yeter ki ebeveyn olarak çocuğumuzun farkında olalım. Eğer çocuğunuz odaklanma ve dikkat konusunda sorunlar yaşıyorsa akademik olarak gerçek performansını gösteremez. Hatta okuldaki bazı davranışlarından dolayı dışlanabilir. O zaman da özgüven ve özdenetim sorunu yaşayabilir. Dolayısı ile dikkatini dağıtan ve performansını etkileyen durumların en kısa zamanda çözümlenmesi gerekir.

7-60 yaş arası tüm bireylere uygulanan Moxo Testi; dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bir araçtır. Bir uzman eşliğinde bilgisayarda uygulanan test, çeldiriciler sisteminden oluşur. Bireyin günlük hayatta yapması gerektiği gibi test sırasında da işitsel ve görsel çeldiricilere takılmadan testi tamamlaması beklenir. Uygulama sonucunda hemen raporlama yapılır.

Bireyin davranışsal sorunları ile ilgili tanı yapıldıktan sonra çeşitli yöntemlerle bu sorunların giderimine yönelik çalışmalar yapılır. Ülkemizde yeni uygulanmaya başlanılan Attentioner Uygulama ve Değerlendirme Çalışması Moxo test sonucuna göre belirlenen durumları geliştirmek amaçlı bireye uygulanabilir.

Attentioner (dikkat) Uygulama ve Değerlendirme Çalışması sonucunda birey dikkatini toplayıp, dikkat dağıtıcı uyaranlara cevap vermemektedir. Çalışmada hem akustik hem de görsel hedef uyaranlarına aynı anda odaklanmak ve rahatsız edici uyaranları dikkate almayarak çeldiricileri dışlamayı öğrenirler.

Problem çözme yetenekleri gelişirken, bilgi dağarcıklarını da gözden geçirmiş olurlar.

Değerli Velilerimiz;

Çocuklarımız için en önemli şey aile içi iletişimdir. Unutmayınız; Çocuklarımızın üç ebeveyni vardır: ANNE, BABA VE ANNE-BABA İLİŞKİSİ…

 
#
Tamam