6. Sınıf Rehberlik Programı

1. Etkinliğin Adı:

ÖĞRETMEN OLALIM

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Kendini öğretmeninin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlar.

2. Etkinliğin Adı:

AMAÇLARIM VAR

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Amaç belirlemenin önemini açıklar.

3. Etkinliğin Adı:

*AMACIMI BELİRLERKEN

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Amaç belirlemedeki ölçütleri açıklar.

4. Etkinliğin Adı:

AMAÇLARIM

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar oluşturur.

5. Etkinliğin Adı:

BUGÜNDEN YARINA

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Serbest zaman etkinliklerinin gelecekteki amaçlara ulaşmadaki önemini belirtir.

6. Etkinliğin Adı:

BENİM HOBİM

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda hobiler edinir.

7. Etkinliğin Adı:

BAŞARILIYIM ÇÜNKÜ… BAŞARISIZIM ÇÜNKÜ…

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Kendini başarı ve başarısızlığa neden olan etmenler açısından değerlendirir.

8. Etkinliğin Adı:

SLOGANIMIZ BAŞARI!

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Sınavda başarıyı etkileyen düşünceleri fark eder.

9. Etkinliğin Adı:

SEN DE KAZAN, BEN DE KAZANAYIM

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Sorun çözme sürecinde dikkat edilecek unsurları açıklar.  

10. Etkinliğin Adı:

ÖFKE İLE KALKAN ZARARLA OTURUR…

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Öfkeyi uygun ve uygun olmayan biçimlerde ortaya koymanın sonuçlarını açıklar.

11. Etkinliğin Adı:

GEVŞEME EGZERSİZLERİ

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Öfkelendiğinde gevşeme ve nefes egzersizlerini kullanır.

12. Etkinliğin Adı:

REDDEDEBİLİRİM

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Gerektiğinde reddetme davranışı gösterir.

13. Etkinliğin Adı:

HATALARIMI DÜZELTEBİLİRİM

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Hatalarının sonuçlarını değerlendirerek düzeltme yollarını belirler.

14. Etkinliğin Adı:

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Yeterlik Alanı:

Aile ve Toplum

Kazanım:

Kitle iletişim araçlarından uygun biçimde yararlanmanın önemini fark eder.

15. Etkinliğin Adı:

DERS VE MESLEK İLİŞKİSİ

Yeterlik Alanı:

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

Kazanım:

Okuldaki derslerin mesleklerle olan ilişkisini açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca öğrencilerimize aşağıdaki etkinlikler uygulanmaktadır.