Altın Eğitim Okul Öncesi

 

- Çoklu zekaya dayalı, başarı için tam öğrenme:

Altın Eğitim Okullarının eğitim anlayışını çoklu zekaya dayalı, başarı için tam öğrenme modeli oluşturmaktadır.

Bu anlayışımızı, öğrencilerimizin kendi yaşantıları yoluyla istendik davranışları oluşturma ve kazanımları elde etme süreci olarak uygulamaya dönüştürmekteyiz.
Bu sebeple uygulamalarımızda esas olan amaçlar; kazanımlar ve yaşantılardır.
Eğitim uygulamalarımız özgün fiziksel konum ve ortama sahip olan okulumuzda uygun dersliklerde ve etkinlik mekanlarında yapılmaktadır. Eğitim için;

 • Oyun odası,
 • Resim dersliği,
 • Drama salonu,
 • Bilgisayar dersliği,
 • Beden eğitimi ve spor alanları,
 • Müzik dersliği

Gibi donanımlı uygun mekanlar bulunmaktadır.

- İyi bir okul öncesi eğitimi almış çocukların sosyal becerileri gelişmiştir

Arthur Versild; okuldaki çalışma dile dayalı olduğu için çocuğun başarısı ile dil gelişimi arasında sıkı bir bağlantı olduğunu belirtmektedir. İlkokullarda aynı sınıflarda öğretim gören okul öncesi eğitimden geçmiş çocuklarla, doğrudan doğruya ilkokula başlamış çocuklar arasında bazı farklılıklar olacaktır. Aile ortamından ilk kez ayrılarak ilkokula başlayan çocuk için anneden ayrılmanın, bu yeni ortama uyum sağlamanın zorluğunu aşmada görevli tek kişi öğretmendir. Öğretmen, çocuğun "okula hazır oluşu"nun diğer bir deyişle "okula başlama olgunluğu"nun gelişim özelliklerini iyi bilmelidir.

Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Fizyolojik özellikler : Kronolojik yaş, boy, ağırlık, cinsiyet, görsel-işitsel algı, büyük ve küçük kas gelişimi, el-göz koordinasyonu, çeşitli salgı ve hormonların işleyişi, vb.
 • Sosyal özellikler : Aile çevresi, diğer insanlarla ilişkileri vb.
 • Duygusal özellikler : Çevresi ile bağımsız ilişkiler kurabilme, duygularını rahatça sergileyebilme, vb.
 • Zihinsel özellikler : Olaylar arasında ilişkiler kurma, farklılık ve benzerlik kavramı, yeni deneyimlere girişme ve vb.
 • Dil gelişimi özellikleri : Dil anlama ve serbestçe kullanma yeteneği vb.

- Her çocuk kendine özgü olduğu için okula başlama olgunluğu da her çocukta farklıdır.

Artık bütün dünyada okul öncesi eğitimin önemi anlaşılmış ve zorunlu kılınmıştır. Hatta bazı ülkeler üç yaşından itibaren zorunlu olması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Öğrencinin fırsat pencerelerinin en açık olduğu ve erişkin zekânın da ortalama % 60'ının oluşacağı bu yaşlarda yapılan eğitimin, çocuğun okul yaşamındaki ve gelecekteki başarısı için temel bir yönlendirme olarak görüyor ve uyguladığımız programlarla çocuklarımız için bir sonraki eğitim programlarını izleyebilmelerine olanak sağlayacak bir hedef belirliyoruz.

Çocuklarımızın kendini ifade etme, doğru konuşma, kavram zenginliği, dikkati yoğunlaştırma, disiplinler arasındaki farkı algılama alanlarında gelişmiş eğitim ortamlarında; bilgisayar, yaratıcı drama, yabancı dil, spor etkinlikleri gibi ek programlarla eğitilerek, mutlu, başarılı ve üretken olmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca uygun bir dil atmosferi yaratılarak ikinci dil olarak öğretmeyi hedeflediğimiz İngilizceyi oyun, şarkı, elektronik ortamlar gibi uyarıcılar ile vermekteyiz.

Altın Eğitim Okullarının ilk basamağını oluşturan bu birim, çocuğun evini, okulunu, yakın çevresini eğitim ortamı olarak kullanmasını sağlamayı; gelişimini kendi hızı içinde her yönden dengeli desteklemeyi, ona bilgi yüklemek yerine, öğrenme isteği ve merak uyandırmayı, becerilerini ve yaratıcılığını geliştirerek, aile ile işbirliği içinde temel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim-öğretim kadrosu, üniversite mezunu ve alanında uzman, deneyimli eğitimcilerden oluşmaktadır. Modern eğitim yöntemlerinin yer aldığı ana program; müzik, ingilizce, bilgisayar ve drama eğitimi ile zenginleştirilerek uygulanmaktadır. Okul öncesi eğitimimizde Montessori Yöntemini benimsemekteyiz.

anasinif etkinlikler 1
anasinif etkinlikler 3
anasinif etkinlikler 11
anasinif etkinlikler 13
anasinif etkinlikler 20
 anasinif etkinlikler 25

Montessori Yöntemi

Mont5

Dr Maria Montessori tarafından geliştirilmiş "erken çocukluk dönemi" eğitim sistemidir. Montessori yönteminde 3 ana unsur vardır: Çocuk-Çevre-Öğretmen.

Erken çocukluk dönemi eğitim sisteminin temeli; çocuğu bir yetişkinin olmasını istediği gibi değil, çocuğu olduğu gibi gözlemlemek ve anlamaya çalışmaktır.

Montessori yöntemi, çocuğunuza kendi kendine uygulayarak en iyi ve en kolay şekilde öğrenme yolunu bulmasını sağlar. Çocuğunuz kendi ilgilerini ortaya çıkaran çalışmaları seçebilir. Böylece özgürlük duygusunu, kendi kendine yaptığı çalışmalarıyla deneyebilir. Öğrenirken mutluluk, istek duyar. Çünkü başkasının kendisinden istediğini değil, kendi istediği şeyi yapmaktadır. Zamanla becerileri geliştikçe çocuğun bağımsızlık duygusu ve özgüveni gelişecektir. Montessori yöntemi çocuğunuzun öğrenme isteği üzerine kurulmuştur. Bu sistem yaşam boyu sürecek olan sürekli öğrenme motivasyonu sağlamaktadır.

Sistem, çocuğunuzun doğal büyümesine ve gelişmesine uygun, ancak henüz yapmaya hazır olmadığı şeyleri yapmasına izin vermeyen sistemdir.

Çocuğunuz Montessori materyalleri ile kendi kendine öğrenecektir. Bunlar basit, küçük, kendi kendini düzeltebilen, öğretmenin sınıfa getirdiği her türlü araç gereçlerdir. Bu materyallerle kendi kendine ve arkadaşları ile öğrenir, kendi seçimini yapabilir, sınıf kurallarına uymayı öğrenir, hatta uymaları için arkadaşlarını uyarır. Yapacağı çalışmasını kendi seçtiği ve kendi sistemine göre ayarladığı için çocuğunuzun başarma olasılığı fazladır. Çocuğunuz yetişkin baskısından uzak, kendi dünyasını keşfedebileceği, zekâsını ve bedenini geliştirebileceği, rekabet olmayan bir ortamda büyüyecektir.

Montessori sisteminde uygulamalı yaşam alanları vardır. Çocuk bu alanda kendi kendine yetmeyi, çevresiyle ilgilenmeyi öğrenir. Bu alanda, düğme ilikleme, ayakkabı bağcığını bağlama, eşyasını toplayıp dolabına, çantasına koyma, masa silme, arkadaşlarına yardım etme, sınıf düzenleme, servis yapma, kâğıdın nasıl elde edildiğini merak etme ve buna benzer yaşama dair işler yapmayı öğrenir.

Montessori sisteminde duygusal olan çocuğa, dünyayı öğrenmesi için duygularını kullanabilmesi öğretilir. Bu alanda çocuk, farklı yükseklikleri, uzunlukları, ağırlıkları, renkleri, sesleri, kokuları, şekilleri kavramayı öğrenecektir. Yabancı dil, bilim-doğa, drama, resim, müzik, matematik çocuğun entelektüel gelişimine yardımcı olur. Dans, jimnastik gibi vücut çalışmaları fiziki gelişimine yarar, çocuk vücudunu kullanmayı, sosyal hayata geçirmeyi öğrenir.

Montessori yöntemi benzeri olmayan bir yöntemdir. Özellikle küçük çocuklar için geliştirilmiş, düzen ve özgürlük arasındaki mantıklı denge üzerine kurulmuştur. Çocuğun doğal gereksinimlerini karşılayan, dikkatle geliştirilmiş materyallerle zevkli bir ortam sağlar.

Montessori yöntemi uygulayan öğretmen; çocuğunuzun şekil almaya en uygun yıllarında iyi yetişmesi, sorumluluk sahibi, mutlu ve uyumlu bir yetişkin olması için sağlam bir temel verir.

Konu ile ilgili bazı linkler:

İleri Öğrenme

6 yaş grubu ana sınıfı öğrencilerimizle, onları ilköğretim 1. sınıfa daha iyi hazırlamak için, öğretim yılının 2 döneminde "İleri Öğrenme Çalışmaları" adı altında bir dizi çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerimizin öğrenme pencerelerinin en açık olduğu bu çağda, ileri bilgileri kavramalarına zemin hazırlayacak alt yapıyı oluşturmaktır. Okulumuz matematik odası, fen laboratuvarı, bilgisayar dersliği, resim atölyesi (teknoloji ve tasarım dersliği) gibi alanlarda yapılan çalışmalarda, ele alınan konuya ilişkin yapılanlar ve öğrencinin algılamaları, öğrenci tarafından ileri öğrenme çalışmaları defterinde resimle ifade edilmektedir.

İletişim

 • Telefon: +90 (312) 282 08 08

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Buradasınız: Home Okullarımız Okul Öncesi