Eko - Okullar Programı

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

KONU : SU
ÇALIŞMA SÜRESİ : 2 YIL
EYLÜL : Hülya R. Karasu, Nesrin Berbercan, Nilgül Demirdoğan, Feride Gündoğdu ve Aslı Eren öğretmenlerimiz EKO-OKUL Komitesine seçildiler. Müfredat çalışmaları çerçevesinde, İngilizce dersine 7A sınıfı “Deniz altındaki batıklar, antik kent ve yerleşim yerleri” , 5A sınıfı Fen ve Tek. Dersinde “Suyun Vücudumuz içim önemi”, 6A sınıfı Fen ve Tek. Dersinde “Sindirimde suyun önemi” konularını işlediler.

İletişim

  • Telefon: +90 (312) 282 08 08

E- Bülten Aboneliği

Okulumuzla ilgili haberleri almak için lütfen mail listemize kaydolunuz

 

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Altinegitim Shape Logo beyaz

Buradasınız: Home Eko-Okullar