ÖZEL ALTIN EĞİTİM OKULLARI İlkokul - Ortaokul - Anadolu Lisesi - Güzel Sanatlar Lisesi - Ankara'nın En Başarılı Koleji - Ankara özel okul - Kolejler Ankara - Ankaradaki kolejler - Ankara özel liseler -Anaokulları en kaliteli okullar - Ankara özel okullar - en iyi okul - öğrenme

 • Her Gün Yeni Şeyler Öğren

  Anasınıfı öğrencilerimiz her gün hem yepyeni bilgiler öğreniyorlar hem de öğrenirken eğleniyorlar. Örüntü kavramıyla el-göz koordinasyonu ve küçük motor gelişimi destekleyici çalışmalar yapan miniklerimiz, daha sonra yaprak baskısı ile sonbahar mevsiminde bitkilerde olan değişiklik hakkında sohbet ettiler. Küçük mücitler, bir sonra ki hafta Slime'larını kendileri yaparak hem eğlendiler hem başarmanın mutluluğunu yaşadılar.

 • Akademik Programlar

  MÜFREDAT PROGRAMLARININ DAĞILIMI ve UYGULANMASI

  1-4. sınıflarda yönetmeliklere göre, Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Trafik Güvenliği, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından yürütülür.


  5-8. sınıflarda yönetmeliklere göre Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Teknoloji ve Tasarım, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Rehberlik ve Kariyer Planlama derslerine ek olarak alınan Seçmeli Dersleri branşlarda uzmanlaşmış Ortaöğretim branş öğretmenleri tarafından yürütülür.


  Anadolu Lisesi hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda hem orta öğretimde uzman hem de üniversite hazırlıkta deneyimli ve donanımlı öğretmenlerimiz ile yürütülen programlar, öğrencinin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda eğitim öğretim yaparak bir üst okula girişteki başarıyı yüksek tutup doğru yönlendirmeyi hedeflemektedir.


  Güzel Sanatlar Lisesi, Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli, üretken sanatçılar yetiştirmek için, Sanat Kurulu danışmalığında, üst düzey sanat eğitimi vererek, Türkçe, yabancı dil ve sosyal alanlardan da uzaklaştırmadan bu yönde istekli ve yetenekli çocuklara özel çalışma alanları sunarak ve teşvik ederek çalışmayı hedeflemiştir.

  ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ VE ÖĞRETİM MODELİ

  Okulumuzda, “Tam Öğrenme Modeli” benimsenmiştir. Bu model yeterli zaman verildiğinde her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır. Öğretme-öğrenme stratejisi sunuş, soru-cevap, tartışma, gösteri, gezi- gözlem, deney, rol oynama (drama), simülasyon, görüşme, beyin fırtınası, yazılı kaynaklardan yararlanma, bireysel çalışma, grup çalışması, sınıfça çalışma gibi pek çok ve çeşitli çalışma biçimlerinden seçilerek hedef davranışların en etkili ve ekonomik biçimde öğrenilmesini sağlayacak düzene sokulmuş öğretme-öğrenme etkinliklerini içine alır.
  Mümkün olduğu ölçüde öğrenciyi etkin öğrenme çabasına sokacak ve bu durumu istenilen tüm öğrenmeler tam olarak gerçekleşinceye kadar sürdürecek öğretme-öğrenme stratejilerinden yararlanılması öngörülmektedir. “Tam Öğrenmenin” gerçekleşmesi için, dersin içeriğine bağlı olarak tüm öğrencilerin işlenen konuların %80-90’ının öğrenmeleri hedeflenir.

  Dersleri öğretmenin öğrencilere öğretmesi, aktarması değil öğrencilerin kendi çabaları ile öğrenmeleri, öğretmenin öğrencilerin öğrenme çabalarında onlara rehberlik etmesi ve yönlendirmesi esastır. Ders saati dışında da öğrencilerin konuya ilgi duymaları sağlanır. Öğrenciye verilen araştırma projeleri ile öğrencilerin konuyu incelemelerine, araştırmalarına ortam yaratılır.

  OLUMLU ÖĞRETİM ORTAMI VE ÖĞRETİM ARAÇLARI

  Okulumuz, etkili ve olumlu öğrenme ortamları oluşturarak, bilgi ve beceriyi hem hayatı hem de bir üst öğretimi düşünerek kazandırıp, formal okul sisteminin belirli noktalarından hareketle çocuklarımızın hayata atılımlarını sağlayabilme ilkesinden hareket eder. Bu amaçla etkili ve olumlu bir öğrenmenin oluşması için;
  • Çocuğun merkezde olması
  • Çocuğun zihinsel yapısı
  • Sınıf ortamının fiziksel durumu
  • Zamanın etkili kullanılması
  • Sınıf atmosferi
  • Öğretmen tarafından kullanılan yöntem ve teknikler
  • Öğrenme merkezlerinin oluşturulması
  • Uygun değerlendirme
  gibi öğretim unsurları birlikte ele alınarak ve bunlar arasında ilişki kurularak öğretimde başarı ve kalıcılık artırılır.
  Öğretme-öğrenme ortamı, öğretim süreci içindeki bireyin etkileşimde bulunduğu çevredir. Bu ortamın iyi düzenlenmesi öğrencinin yeni davranışlar kazanmasında temel ve gerekli koşuldur. Öğrencilerimizin,istenilen davranışı kazanması için okulumuz ilgili araç ve gereçlerle donatılmış ve bu araçların etkin kullanımı sağlamak için ders öğretim plan ve programlarıyla da planlanmıştır.
  Öğretim araçlarımız, Edger Dale’in yaşantı konisinde yapmış olduğu sınıflandırmadan yola çıkarak öğrenmede temel bir ilke olarak kabul edilen somuttan soyuta ilkesine uygun olarak hazırlanmaktadır.

   

 • Altın Eğitim Okul Öncesi

   

  - Çoklu zekaya dayalı, başarı için tam öğrenme:

  Altın Eğitim Okullarının eğitim anlayışını çoklu zekaya dayalı, başarı için tam öğrenme modeli oluşturmaktadır.

  Bu anlayışımızı, öğrencilerimizin kendi yaşantıları yoluyla istendik davranışları oluşturma ve kazanımları elde etme süreci olarak uygulamaya dönüştürmekteyiz.
  Bu sebeple uygulamalarımızda esas olan amaçlar; kazanımlar ve yaşantılardır.
  Eğitim uygulamalarımız özgün fiziksel konum ve ortama sahip olan okulumuzda uygun dersliklerde ve etkinlik mekanlarında yapılmaktadır. Eğitim için;

  • Oyun odası,
  • Resim dersliği,
  • Drama salonu,
  • Bilgisayar dersliği,
  • Beden eğitimi ve spor alanları,
  • Müzik dersliği

  Gibi donanımlı uygun mekanlar bulunmaktadır.

  - İyi bir okul öncesi eğitimi almış çocukların sosyal becerileri gelişmiştir

  Arthur Versild; okuldaki çalışma dile dayalı olduğu için çocuğun başarısı ile dil gelişimi arasında sıkı bir bağlantı olduğunu belirtmektedir. İlkokullarda aynı sınıflarda öğretim gören okul öncesi eğitimden geçmiş çocuklarla, doğrudan doğruya ilkokula başlamış çocuklar arasında bazı farklılıklar olacaktır. Aile ortamından ilk kez ayrılarak ilkokula başlayan çocuk için anneden ayrılmanın, bu yeni ortama uyum sağlamanın zorluğunu aşmada görevli tek kişi öğretmendir. Öğretmen, çocuğun "okula hazır oluşu"nun diğer bir deyişle "okula başlama olgunluğu"nun gelişim özelliklerini iyi bilmelidir.

  Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Fizyolojik özellikler : Kronolojik yaş, boy, ağırlık, cinsiyet, görsel-işitsel algı, büyük ve küçük kas gelişimi, el-göz koordinasyonu, çeşitli salgı ve hormonların işleyişi, vb.
  • Sosyal özellikler : Aile çevresi, diğer insanlarla ilişkileri vb.
  • Duygusal özellikler : Çevresi ile bağımsız ilişkiler kurabilme, duygularını rahatça sergileyebilme, vb.
  • Zihinsel özellikler : Olaylar arasında ilişkiler kurma, farklılık ve benzerlik kavramı, yeni deneyimlere girişme ve vb.
  • Dil gelişimi özellikleri : Dil anlama ve serbestçe kullanma yeteneği vb.

  - Her çocuk kendine özgü olduğu için okula başlama olgunluğu da her çocukta farklıdır.

  Artık bütün dünyada okul öncesi eğitimin önemi anlaşılmış ve zorunlu kılınmıştır. Hatta bazı ülkeler üç yaşından itibaren zorunlu olması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

  Öğrencinin fırsat pencerelerinin en açık olduğu ve erişkin zekânın da ortalama % 60'ının oluşacağı bu yaşlarda yapılan eğitimin, çocuğun okul yaşamındaki ve gelecekteki başarısı için temel bir yönlendirme olarak görüyor ve uyguladığımız programlarla çocuklarımız için bir sonraki eğitim programlarını izleyebilmelerine olanak sağlayacak bir hedef belirliyoruz.

  Çocuklarımızın kendini ifade etme, doğru konuşma, kavram zenginliği, dikkati yoğunlaştırma, disiplinler arasındaki farkı algılama alanlarında gelişmiş eğitim ortamlarında; bilgisayar, yaratıcı drama, yabancı dil, spor etkinlikleri gibi ek programlarla eğitilerek, mutlu, başarılı ve üretken olmaları sağlanmaktadır.

  Ayrıca uygun bir dil atmosferi yaratılarak ikinci dil olarak öğretmeyi hedeflediğimiz İngilizceyi oyun, şarkı, elektronik ortamlar gibi uyarıcılar ile vermekteyiz.

  Altın Eğitim Okullarının ilk basamağını oluşturan bu birim, çocuğun evini, okulunu, yakın çevresini eğitim ortamı olarak kullanmasını sağlamayı; gelişimini kendi hızı içinde her yönden dengeli desteklemeyi, ona bilgi yüklemek yerine, öğrenme isteği ve merak uyandırmayı, becerilerini ve yaratıcılığını geliştirerek, aile ile işbirliği içinde temel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim-öğretim kadrosu, üniversite mezunu ve alanında uzman, deneyimli eğitimcilerden oluşmaktadır. Modern eğitim yöntemlerinin yer aldığı ana program; müzik, ingilizce, bilgisayar ve drama eğitimi ile zenginleştirilerek uygulanmaktadır. Okul öncesi eğitimimizde Montessori Yöntemini benimsemekteyiz.

  anasinif etkinlikler 1
  anasinif etkinlikler 3
  anasinif etkinlikler 11
  anasinif etkinlikler 13
  anasinif etkinlikler 20
   anasinif etkinlikler 25

  Montessori Yöntemi

  Mont5

  Dr Maria Montessori tarafından geliştirilmiş "erken çocukluk dönemi" eğitim sistemidir. Montessori yönteminde 3 ana unsur vardır: Çocuk-Çevre-Öğretmen.

  Erken çocukluk dönemi eğitim sisteminin temeli; çocuğu bir yetişkinin olmasını istediği gibi değil, çocuğu olduğu gibi gözlemlemek ve anlamaya çalışmaktır.

  Montessori yöntemi, çocuğunuza kendi kendine uygulayarak en iyi ve en kolay şekilde öğrenme yolunu bulmasını sağlar. Çocuğunuz kendi ilgilerini ortaya çıkaran çalışmaları seçebilir. Böylece özgürlük duygusunu, kendi kendine yaptığı çalışmalarıyla deneyebilir. Öğrenirken mutluluk, istek duyar. Çünkü başkasının kendisinden istediğini değil, kendi istediği şeyi yapmaktadır. Zamanla becerileri geliştikçe çocuğun bağımsızlık duygusu ve özgüveni gelişecektir. Montessori yöntemi çocuğunuzun öğrenme isteği üzerine kurulmuştur. Bu sistem yaşam boyu sürecek olan sürekli öğrenme motivasyonu sağlamaktadır.

  Sistem, çocuğunuzun doğal büyümesine ve gelişmesine uygun, ancak henüz yapmaya hazır olmadığı şeyleri yapmasına izin vermeyen sistemdir.

  Çocuğunuz Montessori materyalleri ile kendi kendine öğrenecektir. Bunlar basit, küçük, kendi kendini düzeltebilen, öğretmenin sınıfa getirdiği her türlü araç gereçlerdir. Bu materyallerle kendi kendine ve arkadaşları ile öğrenir, kendi seçimini yapabilir, sınıf kurallarına uymayı öğrenir, hatta uymaları için arkadaşlarını uyarır. Yapacağı çalışmasını kendi seçtiği ve kendi sistemine göre ayarladığı için çocuğunuzun başarma olasılığı fazladır. Çocuğunuz yetişkin baskısından uzak, kendi dünyasını keşfedebileceği, zekâsını ve bedenini geliştirebileceği, rekabet olmayan bir ortamda büyüyecektir.

  Montessori sisteminde uygulamalı yaşam alanları vardır. Çocuk bu alanda kendi kendine yetmeyi, çevresiyle ilgilenmeyi öğrenir. Bu alanda, düğme ilikleme, ayakkabı bağcığını bağlama, eşyasını toplayıp dolabına, çantasına koyma, masa silme, arkadaşlarına yardım etme, sınıf düzenleme, servis yapma, kâğıdın nasıl elde edildiğini merak etme ve buna benzer yaşama dair işler yapmayı öğrenir.

  Montessori sisteminde duygusal olan çocuğa, dünyayı öğrenmesi için duygularını kullanabilmesi öğretilir. Bu alanda çocuk, farklı yükseklikleri, uzunlukları, ağırlıkları, renkleri, sesleri, kokuları, şekilleri kavramayı öğrenecektir. Yabancı dil, bilim-doğa, drama, resim, müzik, matematik çocuğun entelektüel gelişimine yardımcı olur. Dans, jimnastik gibi vücut çalışmaları fiziki gelişimine yarar, çocuk vücudunu kullanmayı, sosyal hayata geçirmeyi öğrenir.

  Montessori yöntemi benzeri olmayan bir yöntemdir. Özellikle küçük çocuklar için geliştirilmiş, düzen ve özgürlük arasındaki mantıklı denge üzerine kurulmuştur. Çocuğun doğal gereksinimlerini karşılayan, dikkatle geliştirilmiş materyallerle zevkli bir ortam sağlar.

  Montessori yöntemi uygulayan öğretmen; çocuğunuzun şekil almaya en uygun yıllarında iyi yetişmesi, sorumluluk sahibi, mutlu ve uyumlu bir yetişkin olması için sağlam bir temel verir.

  Konu ile ilgili bazı linkler:

  İleri Öğrenme

  6 yaş grubu ana sınıfı öğrencilerimizle, onları ilköğretim 1. sınıfa daha iyi hazırlamak için, öğretim yılının 2 döneminde "İleri Öğrenme Çalışmaları" adı altında bir dizi çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerimizin öğrenme pencerelerinin en açık olduğu bu çağda, ileri bilgileri kavramalarına zemin hazırlayacak alt yapıyı oluşturmaktır. Okulumuz matematik odası, fen laboratuvarı, bilgisayar dersliği, resim atölyesi (teknoloji ve tasarım dersliği) gibi alanlarda yapılan çalışmalarda, ele alınan konuya ilişkin yapılanlar ve öğrencinin algılamaları, öğrenci tarafından ileri öğrenme çalışmaları defterinde resimle ifade edilmektedir.

 • Anasınıfı Eğlenceye Doymuyor

  Miniklerimiz sonbahar mevsimindeki değişiklikleri yerinde deneyimlediler. Daha sonra güneşin içimizi ısıttığı şu son günlerde parkta gönüllerince eğlendiler. Aynı hafta sınıfta yaptıkları "Bebekliğime geri dönüyorum" etkinliğinde ise ne kadar büyüdüklerini fark ettiler.

 • Denemeden Bilemezsin

  Ortaokul öğrencilerimiz hafta boyunca Fen Bilimleri derslerinde farklı sınıflarda yapılan deneylerle öğrenmelerini kalıcı hale getiriyorlar. 5'ler pürüzlü yüzey ve pūrüzsüz yüzeyin sürtūnme kuvvetine etkisini, 8'ler maddelerin asit ya da baz olma durumunu ph ölçeği kullanarak belirlenmesini ve 7'ler seri ve paralel bağlı devre kurmayı öğrendiler.

 • DNA'dan Hamburger mi?

  6. ve 8. sınıf öğrencilerimize Veteriner Dr. Sertaç ÖZDEMİR 'in yaptığı Abiyotek DNA Gen Kardeşliği Sunumu ve Eğitimi ilgi ile izlendi. Öğrencilerimiz kendi DNA'larından kolyelerini heyecanla yaptılar.

 • En Güzeli Yaşayarak Öğrenmek

  Anasınıfı öğrencilerimiz, çalışmaları esnasında el göz koordinasyonlarını kağıt halı örgüsü yaparak, bilimsel düşünme becerilerini, sıvı deterjanın yağı temizleme özelliğini deneyerek, matematiksel zekalarını da nesnelerle ve sayılarla toplama işlemleri yaparak geliştirdiler.

 • Gözler Kalbin Aynasıdır

  Anaokulu öğrencilerimiz "Aynadaki Ben" çalışması yaparak kendi yüzlerindeki ifadeleri fark ettiler. İfadelerini yorumlayarak o an ki duygularını tanımaya çalıştılar ve pano hazırladılar. Daha sonra Rehber öğretmenimiz, çocuklarımızla mercimek ve pirinç ayıklayarak sabırlı olma çalışması yaptı. Eğlenerek hem baklagilleri öğrendiler hem de sabır düzeylerini arttırdılar.

 • Güneş Hayattır!

  5. Sınıf öğrencilerimiz Güneş Sistemimiz ve gezegenler ile ilgili hazırladıkları birbirinden güzel maketlerle uzayda keyifli bir maceraya atıldılar.

 • Mesleğini Tanı, İşini Sev

  Ne kadar çok meslek var. Hangi mesleği yaparsan yap, severek yap. Mesela biz çocuklarımızı çok seviyoruz.

 • Mikroskobik Canlılar

  Fen Bilimleri dersimizde mikroskop ile mikroskobik canlıları gözlemledik.

 • Ne Çok Şey Öğrendim!

  Anasınıfı öğrencilerimiz bu hafta her bireyin farklı olduğunu "Parmak izimiz aynı mı? " adlı deneyi yaparak öğrendiler. Daha sonra işin içine duyu organlarını katarak "Eşini bul" oyunuyla zevkli anlar yaşadılar. 4 Ekim Hayvanları koruma gününü kutladılar ve ardından yağmurun oluşumu deneyini yaparak gözlem yapma, neden - sonuç ilişkisi ve hayal etme becerilerini geliştirdiler.

 • Oyna, Keşfet, Öğren

  Merak eden ve oynayarak öğrenen anasınıfı öğrencileri, geometri tahtaları ve lastiklerle hayal ettikleri geotmetrik şekiller oluşturdular.

 • Renklerle Oynuyoruz

  Ana sınıfı öğrencilerimiz ana ve ara renkleri karıştırarak özgün resim çalışması yaptılar ve ardından renkli taşlarla örüntü çalışması yaparak matematik dersinin eğlenceli yönlerini keşfetmeye başladılar.

 • Şimşekler Çakıyor

  Ortaokul öğrencilerimiz 7. sınıf Fen Bilimleri dersinde, deney tüpünde şimşekler çakıyor çalışmasını yaptılar.

 • Sıvıların Yoğunlukları

  6. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde farklı sıvıların yoğunluklarını deneylerle incelediler. Merak ve ilgi ile öğrenme heyecanları yüzlerinden okunuyordu.

 • Zamanı Anlamak

  Miniklerimiz "zaman" kavramını öğreniyor. Zamanın ne olduğu ile ilgili sohbet edip sevimli saatler yaptılar.

İletişim

 • Telefon: +90 (312) 282 08 08

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Buradasınız: Home