ÖZEL ALTIN EĞİTİM OKULLARI İlkokul - Ortaokul - Anadolu Lisesi - Güzel Sanatlar Lisesi - Ankara'nın En Başarılı Koleji - Ankara özel okul - Kolejler Ankara - Ankaradaki kolejler - Ankara özel liseler -Anaokulları en kaliteli okullar - Ankara özel okullar - en iyi okul - Öğrenci

 • Altın Eğitim Anadolu Lisesi

  Lise çağlarında öğrencilerimiz öğretmenleri ve arkadaşları ile derin bir bağ kurarlar.  Birlikte yeteneklerini ve tutkularını keşfe çıkarlar. Okul bir nevi ikinci evleri haline gelir. Öğrencilerimiz süre içinde aktif rol alırlar. Küçük sınıflarda sürekli iletişim, etkileşim ve fikir paylaşımları ile hedeflerini belirlerler. Öğretmenlerimiz kendi alanları ile ilgili öğrenciler ile gerçek bir bağ kurmak için gayret gösterirler. Sınıfta, kafeteryada, okul öncesi ve sonrasında sürekli paylaşımlar ile moral ve motivasyon desteği yapmaktadırlar.

  ALTIN EĞİTİM, eğitimi bireyselleştirerek, her öğrencinin zihinsel yetenek ve akademik başarısını en doğru şekilde geliştirip doğru meslek seçmesini ve üniversite sınavında yüksek başarı sağlamasını amaçlar.

  Altın Eğitim Anadolu Lisesinde ağırlıklı yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil Fransızcadır. Okulumuzda öğrencilerin yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, yeteneklerine uygun alanları seçmelerine, bu alanlarla ilgili temel bilgi ve becerileri oluşturmalarına, üniversitede ilgi ve isteklerine uygun bölümlere girmelerine ve kimlik karmaşasını aşarak özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olunmaktadır. AltınEğitimde öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, üniversite sınavlarında başarılı olmalarına yardımcı olan deneyimli yönetici, akademisyen, öğretmen ve rehber öğretmenlerden oluşan zengin ve nitelikli bir kadro bulunmaktadır.

  Lisemizde, hem ortaöğretimde uzman hem de üniversite hazırlıkta deneyimli ve donanımlı öğretmenlerimiz ile yürütülen programlar, öğrencinin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda eğitim öğretim yaparak bir üst okula girişteki başarıyı yüksek tutup doğru yönlendirmeyi hedeflemektedir.

  s.s.s

  Okulunuza yeni başlayan öğrenciler için neler yapılmaktadır?

  Öğrencilerimizin kendilerini evderindelermiş gibi hissetmelerini isteriz. 9. sınıfa başlayan öğrencilerimiz için bir oryantasyon programı uygulanmaktadır. Sene başında her sınıfımıza bir sınıf rehber öğretmeni atanarak, rehber öğretmenimiz ile birlikte öğrencilerimizle birebir ilgilenilir. Böylece öğrencilerimiz arzu ettikleri zaman bir yetişkin ile yaşadıklarını paylaşabilirler.

  Çocuğumun gelişimi ile ilgili nasıl bilgi alabilirim?

  Eğitim-öğretim süreci velilerle ortaklaşa bir ekip çalışması halinde yürütülür. Dolayısı ile öğretmenlerimiz velilerimiz ile iletişime her zaman açıktırlar. Bireysel bilgi alışverişleri dışında her dönem Veli Toplantıları ile öğrencilerin gelişimleri rehberlik birimi tarafından yaş gruplarına göre yapılan çeşitli çalışma ve testler yine okul yönetimi ve rehber öğretmen aracılığı ile velilerimizle paylaşılmaktadır.

  Sınıf mevcutları ne kadardır?

  Küçük! Okulumuzda her sınıftan bir şube bulunmaktadır. 9 ve 10. sınıflarımıza maksimum 24 öğrenci alınır. 11. sınıftan itibaren öğrencilerimizin yöneldikleri alanlara göre sınıf mevcutları değişir. Örneğin dil alanına 5, sayısal alana 9, sözel alana 10 öğrenci yönelebilir, bu da üniversiteye hazırlıkta öğrenciye çok önemli bir avantaj sağlar.

  Öğrencilerin üniversite sınavlarındaki başarı oranı nedir?

  Lise öncesi eğitim sürecinde sorumluluk bilinci ile meraklı, hevesli ve öğrenmeye açık olarak yetişmiş öğrenciler için lise yılları hayalerini, arzularını ve hedeflerini belirleyecekleri yıllardır. Okulumuzda üniversiteye hazırlık dönemi oldukça sıkı tutulur. Rehberlik servisimizin çalışmaları ile öğrencilerimizin ilgi alanları ve beceriler ortaya çıkarılarak, öğrencilerimiz ile hedefler belirlenir. 11 ve 12. sınıflarda yoğun bir akademik çalışma temposu ile öğrencilerimiz bire bir izlenir. Bugüne kadar lisemizden mezun ettiğimiz öğrencilerimiz sınavlarda önemli başarılar göstermişler ve arzu ettikleri okul ve bölümlere yerleşmişlerdir. Üniversite hazırlık çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

  Ara dönemde ve ara sınıflara öğrencimi nakil ettirebilir miyim?

  Anadolu Lisemiz ara sınıflarına kontenjanların uygun olması durumunda ara dönemde öğrenci nakli yapılabilir. Öğrencinizin TEOG sınavına girdiği seneki puanına bakılarak nakli gerçekleştirilecektir.

  Okul Saatleri: 08.50 - 16.20 saatleri arasında eğitim-öğretim verilir. 12.10 - 13.10 saatleri arasında öğle tenefüsü yapılır.

  Etüt Saatleri: Okul sonrası 16.40 - 18.10 saatleri arasında uygulanır.

  Anadolu Lisemizde Üniversite Hazırlık Çalışmaları

  Okullarımızda üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin, ilgi, yetenek ve kapasitelerini tanımaları ve gelişmeleri, toplumsal değerlere uyum içinde yaşamaları, duygusal, zihinsel ve fiziksel alanlarda kendilerini geliştirmeleri, kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlık kazanmaları ve bunlarla mücadele etmeleri gibi konularda rehberlik edilmektedir. Bu rehberlik çalışmaları süreci şu aşamalarla planlanmıştır:

   Devamını Oku...
   
   
   
 • Altın Eğitim Okul Öncesi

   

  - Çoklu zekaya dayalı, başarı için tam öğrenme:

  Altın Eğitim Okullarının eğitim anlayışını çoklu zekaya dayalı, başarı için tam öğrenme modeli oluşturmaktadır.

  Bu anlayışımızı, öğrencilerimizin kendi yaşantıları yoluyla istendik davranışları oluşturma ve kazanımları elde etme süreci olarak uygulamaya dönüştürmekteyiz.
  Bu sebeple uygulamalarımızda esas olan amaçlar; kazanımlar ve yaşantılardır.
  Eğitim uygulamalarımız özgün fiziksel konum ve ortama sahip olan okulumuzda uygun dersliklerde ve etkinlik mekanlarında yapılmaktadır. Eğitim için;

  • Oyun odası,
  • Resim dersliği,
  • Drama salonu,
  • Bilgisayar dersliği,
  • Beden eğitimi ve spor alanları,
  • Müzik dersliği

  Gibi donanımlı uygun mekanlar bulunmaktadır.

  - İyi bir okul öncesi eğitimi almış çocukların sosyal becerileri gelişmiştir

  Arthur Versild; okuldaki çalışma dile dayalı olduğu için çocuğun başarısı ile dil gelişimi arasında sıkı bir bağlantı olduğunu belirtmektedir. İlkokullarda aynı sınıflarda öğretim gören okul öncesi eğitimden geçmiş çocuklarla, doğrudan doğruya ilkokula başlamış çocuklar arasında bazı farklılıklar olacaktır. Aile ortamından ilk kez ayrılarak ilkokula başlayan çocuk için anneden ayrılmanın, bu yeni ortama uyum sağlamanın zorluğunu aşmada görevli tek kişi öğretmendir. Öğretmen, çocuğun "okula hazır oluşu"nun diğer bir deyişle "okula başlama olgunluğu"nun gelişim özelliklerini iyi bilmelidir.

  Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Fizyolojik özellikler : Kronolojik yaş, boy, ağırlık, cinsiyet, görsel-işitsel algı, büyük ve küçük kas gelişimi, el-göz koordinasyonu, çeşitli salgı ve hormonların işleyişi, vb.
  • Sosyal özellikler : Aile çevresi, diğer insanlarla ilişkileri vb.
  • Duygusal özellikler : Çevresi ile bağımsız ilişkiler kurabilme, duygularını rahatça sergileyebilme, vb.
  • Zihinsel özellikler : Olaylar arasında ilişkiler kurma, farklılık ve benzerlik kavramı, yeni deneyimlere girişme ve vb.
  • Dil gelişimi özellikleri : Dil anlama ve serbestçe kullanma yeteneği vb.

  - Her çocuk kendine özgü olduğu için okula başlama olgunluğu da her çocukta farklıdır.

  Artık bütün dünyada okul öncesi eğitimin önemi anlaşılmış ve zorunlu kılınmıştır. Hatta bazı ülkeler üç yaşından itibaren zorunlu olması konusunda çalışmalar yapmaktadır.

  Öğrencinin fırsat pencerelerinin en açık olduğu ve erişkin zekânın da ortalama % 60'ının oluşacağı bu yaşlarda yapılan eğitimin, çocuğun okul yaşamındaki ve gelecekteki başarısı için temel bir yönlendirme olarak görüyor ve uyguladığımız programlarla çocuklarımız için bir sonraki eğitim programlarını izleyebilmelerine olanak sağlayacak bir hedef belirliyoruz.

  Çocuklarımızın kendini ifade etme, doğru konuşma, kavram zenginliği, dikkati yoğunlaştırma, disiplinler arasındaki farkı algılama alanlarında gelişmiş eğitim ortamlarında; bilgisayar, yaratıcı drama, yabancı dil, spor etkinlikleri gibi ek programlarla eğitilerek, mutlu, başarılı ve üretken olmaları sağlanmaktadır.

  Ayrıca uygun bir dil atmosferi yaratılarak ikinci dil olarak öğretmeyi hedeflediğimiz İngilizceyi oyun, şarkı, elektronik ortamlar gibi uyarıcılar ile vermekteyiz.

  Altın Eğitim Okullarının ilk basamağını oluşturan bu birim, çocuğun evini, okulunu, yakın çevresini eğitim ortamı olarak kullanmasını sağlamayı; gelişimini kendi hızı içinde her yönden dengeli desteklemeyi, ona bilgi yüklemek yerine, öğrenme isteği ve merak uyandırmayı, becerilerini ve yaratıcılığını geliştirerek, aile ile işbirliği içinde temel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.

  Eğitim-öğretim kadrosu, üniversite mezunu ve alanında uzman, deneyimli eğitimcilerden oluşmaktadır. Modern eğitim yöntemlerinin yer aldığı ana program; müzik, ingilizce, bilgisayar ve drama eğitimi ile zenginleştirilerek uygulanmaktadır. Okul öncesi eğitimimizde Montessori Yöntemini benimsemekteyiz.

  anasinif etkinlikler 1
  anasinif etkinlikler 3
  anasinif etkinlikler 11
  anasinif etkinlikler 13
  anasinif etkinlikler 20
   anasinif etkinlikler 25

  Montessori Yöntemi

  Mont5

  Dr Maria Montessori tarafından geliştirilmiş "erken çocukluk dönemi" eğitim sistemidir. Montessori yönteminde 3 ana unsur vardır: Çocuk-Çevre-Öğretmen.

  Erken çocukluk dönemi eğitim sisteminin temeli; çocuğu bir yetişkinin olmasını istediği gibi değil, çocuğu olduğu gibi gözlemlemek ve anlamaya çalışmaktır.

  Montessori yöntemi, çocuğunuza kendi kendine uygulayarak en iyi ve en kolay şekilde öğrenme yolunu bulmasını sağlar. Çocuğunuz kendi ilgilerini ortaya çıkaran çalışmaları seçebilir. Böylece özgürlük duygusunu, kendi kendine yaptığı çalışmalarıyla deneyebilir. Öğrenirken mutluluk, istek duyar. Çünkü başkasının kendisinden istediğini değil, kendi istediği şeyi yapmaktadır. Zamanla becerileri geliştikçe çocuğun bağımsızlık duygusu ve özgüveni gelişecektir. Montessori yöntemi çocuğunuzun öğrenme isteği üzerine kurulmuştur. Bu sistem yaşam boyu sürecek olan sürekli öğrenme motivasyonu sağlamaktadır.

  Sistem, çocuğunuzun doğal büyümesine ve gelişmesine uygun, ancak henüz yapmaya hazır olmadığı şeyleri yapmasına izin vermeyen sistemdir.

  Çocuğunuz Montessori materyalleri ile kendi kendine öğrenecektir. Bunlar basit, küçük, kendi kendini düzeltebilen, öğretmenin sınıfa getirdiği her türlü araç gereçlerdir. Bu materyallerle kendi kendine ve arkadaşları ile öğrenir, kendi seçimini yapabilir, sınıf kurallarına uymayı öğrenir, hatta uymaları için arkadaşlarını uyarır. Yapacağı çalışmasını kendi seçtiği ve kendi sistemine göre ayarladığı için çocuğunuzun başarma olasılığı fazladır. Çocuğunuz yetişkin baskısından uzak, kendi dünyasını keşfedebileceği, zekâsını ve bedenini geliştirebileceği, rekabet olmayan bir ortamda büyüyecektir.

  Montessori sisteminde uygulamalı yaşam alanları vardır. Çocuk bu alanda kendi kendine yetmeyi, çevresiyle ilgilenmeyi öğrenir. Bu alanda, düğme ilikleme, ayakkabı bağcığını bağlama, eşyasını toplayıp dolabına, çantasına koyma, masa silme, arkadaşlarına yardım etme, sınıf düzenleme, servis yapma, kâğıdın nasıl elde edildiğini merak etme ve buna benzer yaşama dair işler yapmayı öğrenir.

  Montessori sisteminde duygusal olan çocuğa, dünyayı öğrenmesi için duygularını kullanabilmesi öğretilir. Bu alanda çocuk, farklı yükseklikleri, uzunlukları, ağırlıkları, renkleri, sesleri, kokuları, şekilleri kavramayı öğrenecektir. Yabancı dil, bilim-doğa, drama, resim, müzik, matematik çocuğun entelektüel gelişimine yardımcı olur. Dans, jimnastik gibi vücut çalışmaları fiziki gelişimine yarar, çocuk vücudunu kullanmayı, sosyal hayata geçirmeyi öğrenir.

  Montessori yöntemi benzeri olmayan bir yöntemdir. Özellikle küçük çocuklar için geliştirilmiş, düzen ve özgürlük arasındaki mantıklı denge üzerine kurulmuştur. Çocuğun doğal gereksinimlerini karşılayan, dikkatle geliştirilmiş materyallerle zevkli bir ortam sağlar.

  Montessori yöntemi uygulayan öğretmen; çocuğunuzun şekil almaya en uygun yıllarında iyi yetişmesi, sorumluluk sahibi, mutlu ve uyumlu bir yetişkin olması için sağlam bir temel verir.

  Konu ile ilgili bazı linkler:

  İleri Öğrenme

  6 yaş grubu ana sınıfı öğrencilerimizle, onları ilköğretim 1. sınıfa daha iyi hazırlamak için, öğretim yılının 2 döneminde "İleri Öğrenme Çalışmaları" adı altında bir dizi çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrencilerimizin öğrenme pencerelerinin en açık olduğu bu çağda, ileri bilgileri kavramalarına zemin hazırlayacak alt yapıyı oluşturmaktır. Okulumuz matematik odası, fen laboratuvarı, bilgisayar dersliği, resim atölyesi (teknoloji ve tasarım dersliği) gibi alanlarda yapılan çalışmalarda, ele alınan konuya ilişkin yapılanlar ve öğrencinin algılamaları, öğrenci tarafından ileri öğrenme çalışmaları defterinde resimle ifade edilmektedir.

 • Ankara Eğitim Platformu

  “Ankara Eğitim Platformu” grubu Mayıs ayı toplantısı platformda yer alan okul kurucu ve kurucu temsilcilerinin katılımıyla 14 Mayıs 2018 tarihinde Arı Okulları'nda gerçekleştirildi.

 • Bağımlı Olmamak İçin

  Ortaokul ve Lise öğrencilerimize çağımızın sıkıntısı olan teknoloji ve madde bağımlılığı hakkında Yeşilay Cemiyeti Ankara Şube Başkanı Sayın Şemsettin Toprak tarafından bilgilendirme semineri yapıldı.

 • Başarı Bizim İşimiz

  2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 1. dönemini geride bıraktık. Dönem boyunca çok çalışan öğrencilerimiz başarılı karne sonuçları ile hak ettikleri tatil dönemine girdiler. Tüm Altın Eğitim Ailesi'ne güzel bir tatil diliyoruz.

 • Fazlası Zarar

  Velilerimizle birlikte Sınav Kaygısı konusunu paylaştık. Keyifli saatler geçirdik hem düşündük hem güldük. Katılımcı tüm velilerimize teşekkür ediyoruz.

 • Hoş Geldin 2018

  İlk ve Ortaokul öğrencilerimiz 2018'i harika bir konser ile karşıladılar. Güzel Sanatlar Lisemiz öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu konserde, izleyiciler klasik müzik parçalarını keyifle dinleyip yeni yıl şarkılarına eşlik ettiler.

 • İlkokul'da Başkanlık Heyecanı

  İlkokulumuz Okul Başkanını seçti. Dört adayın katıldığı seçim süreci, demokratik, dürüst ve okul kültürümüze uygun bir şekilde devam etti. Kazanan 4. sınıfımızdan Zeynep Ece, yardımcısı ise 2. yüksek oyu alan Yunus oldu. Öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.

 • Sanat, Teknoloji, Spor

  İlkokul öğrencilerimiz eğitim programımız içerisinde yer alan müzik, resim, kodlama ve yoga etkinlikleri ile ruhlarını, zihinlerini ve bedenlerini geliştiriyorlar.

 • Veli Atölyeleri Devam Ediyor

  Velilerimiz resim atölyelerinde tüm hünerlerini sergiliyorlar.

 • Velilerimizle Brunch

  Velilerimizle hafta sonları beraberliğimiz devam ediyor. Bu hafta sonu Anasınıfı öğrenci, veli ve öğretmenlerimizle keyifli bir kahvaltı ve sohbetteydik. Hepinizi çok seviyoruz.

 • Yaramaz İkizler

  4. Sınıf öğrencilerimiz kendileri yazıp oynadıkları "Yaramaz İkizler" adlı oyunu drama dersinde sergilediler.

İletişim

 • Telefon: +90 (312) 282 08 08

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Buradasınız: Home