2008 - 2009 Bülteni

EKO-OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI
Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar Programı uzun erimli bir programdır.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. ÖĞRENCİLER;

 • bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
 • grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 • sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
 • inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
 • plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
 • tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
 • doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

 • temizlik ve düzenini sürekli kılar,
 • su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
 • okul öğrencilerce sahiplenilir,
 • okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
 • yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
 • isterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.


PROGRAM GEREKLERİ

Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

 • Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,
 • Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,
 • Çalışanların aktif katılımı,
 • Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.


PROGRAM KONULARI

Çalışma, çöp - atık - geri dönüşüm, su, enerji, biyolojik çeşitlilik gibi temel çevre konularından biri ile başlatılır. Eko-Okullar bu konuları birer ya da ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan iklim değişikliği, ulaşım, sağlıklı yaşam, gürültü kirliliği vb. konularda çalışmalarını sürdürebilirler. Programın ilk yılında okulların çöp-atık-geri dönüşüm konusunu ele almalarını öneririz. Bunun sebebi, bu konuda yapılacak çalışmaların sonuçlarının çok daha kısa sürede görülmesi ile okuldaki motivasyonu artırma potansiyelinin olmasıdır. Aynı zamanda, hemen her okulun müfredat programının konusu olabilecek kadar da esnek bir konudur.

ÇALIŞMALARIMIZ

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi eko- okul projesinde çalışma konumuz ‘’SU’’ dur. Eko –okul Komitemiz’deki görevli öğretmenlerimiz Nesrin Berbercan , Aslı Eren , Nilgül Demirdogan, Feride Gündoğdu ve Hülya Rüveyda Karasu’dur.
Okulumuzun eko-tim grubu, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerimizden oluşturulmuştur.

Eko- ilkemiz belirlendi: ‘’ Geleceği görelim, muslukları kapatalım’’

ATIK MALZEMELERLE SANATSAL ÇALIŞMALAR

Görsel sanatlar dersi öğretmenimiz Feride Gündoğdu rehberliğinde atık malzemelerle sanatsal çalışmalar yapıldı.

ANKET ÇALIŞMASI

Evlerde su kullanımı ile ilgili okulumuz velilerine anket uygulandı. Gönderilen 130 anketten 89 tanesi geri döndü. Anket sorularına verilen cevaplar mavi renkli olarak gösterildi.

Sonuç

Görüldüğü gibi velilerimiz su tasarrufu konusunda oldukça bilinçliler; fakat bazı velilerimizin tasarruf konusunda daha sıkı çalışmasını diliyoruz. Unutmayalım ki: ‘’Susuz bir gelecek, gelmeyecektir.’’

İletişim

 • Telefon: +90 (312) 282 08 08

E- Bülten Aboneliği

Okulumuzla ilgili haberleri almak için lütfen mail listemize kaydolunuz

 

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Altinegitim Shape Logo beyaz

Buradasınız: Home 2008-2009 Bülteni